Prawo10 stycznia, 2024

30 lat „Dyrektora Szkoły” - Małgorzata Pomianowska

Właśnie mija 30 lat od ukazania się pierwszego numeru „Dyrektora Szkoły”. Te trzy dekady to czas pełen wyzwań i wielu przełomowych wydarzeń związanych z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem społecznym, gospodarczym, politycznym, edukacyjnym, medialnym. Znalazły one swoje odzwierciedlenie na łamach naszego czasopisma, którego misją od początku niezmiennie jest wspieranie kierowniczej kadry oświatowej w codziennej pracy.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/1

Przeobrażeniom ulegała otaczająca nas rzeczywistość, ewoluował również „Dyrektor Szkoły”. Z czarno-białego miesięcznika stał się wielowymiarową platformą wiedzy, z której korzysta kadra zarządzająca oświatą w całej Polsce. Błyskawicznie postępujący rozwój technologiczny otworzył przed nami nowe możliwości. Obok tradycyjnego wydania papierowego dostępna jest elektroniczna edycja naszego miesięcznika, a bezpłatna aplikacja Smarteca ułatwia jego przeglądanie i czytanie. Powstał też fanpage „Edukacja Moja Pasja” (www.facebook.com/EdukacjaMojaPasja) oraz Akademia Dyrektora Szkoły online (www.profinfo.pl/adso), znacznie poszerzając możliwości przekazywania informacji i wiedzy czy kontaktu z Czytelnikami.

Niezmienna jest natomiast nasza pasja i zaangażowanie w tworzenie na najwyższym poziomie czasopisma, które dostarcza aktualną i sprawdzoną wiedzę, przedstawia nowe trendy w edukacji i kierunki zmian, stanowi forum opinii i wymiany doświadczeń, inspiruje i zachęca do wdrażania wartościowych, innowacyjnych rozwiązań, ale również integruje środowisko oświatowe wokół ważnych spraw. (…) Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przemyśleniami osób najdłużej współpracujących z „Dyrektorem Szkoły” na temat najważniejszych ich zdaniem wyzwań dotyczących tworzenia czasopisma oraz trendów związanych z przyszłością edukacji i mediów wspierających jej rozwój.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top