ORCID: 0000-0002-0439-4241
W 1992 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1992–2004 pracownik Izby Skarbowej w Bydgoszczy (od 2001 r. do 2004 r. jej dyrektor). W 1996 r. uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004–2011 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Od 2011 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz problematyce związanej z informatyzacją sądownictwa administracyjnego.

Publikacje w ostatnich trzech latach:

Rozdziały w opracowaniach monograficznych:
Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 1, Warszawa 2016.
Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 2, Warszawa 2017.
Metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi – problemy z szacowaniem dochodu podmiotu powiązanego [w:] Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2019, s. 144–171.
Skuteczność wymiany informacji pomiędzy państwami jako środek w walce z unikaniem opodatkowania [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2020, s. 409–429.

Artykuły, glosy:
Co mogą sądy administracyjne w aspekcie cen transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2018/12, s. 21–27.


Back To Top