Trener z ponad 4-letnim stażem. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń produktowych dla organów sądowniczych i prokuratur różnego szczebla, jednostek administracji rządowej i samorządowej (np. urzędów wojewódzkich, urzędów miast) oraz dla kancelarii i klientów biznesowych.

Wśród odbiorców szkoleń dedykowanych znaleźli się prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, aplikanci, specjaliści z zakresu administracji, księgowości, kadr, HR, zamówień publicznych, ochrony środowiska, budownictwa, rynku ochrony zdrowia i innych.

Swoje doświadczenie trenerskie zdobywał również jako prowadzący zajęcia dla studentów z zakresu obsługi systemów informacji prawnej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Ukończył kompleksowy kurs trenerski „Szkoła Trenerów” Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie rozwija się dodatkowo w zakresie coachingu i pełni funkcję trenera w Wolters Kluwer Polska. 


Back To Top