Doktor nauk prawnych; radca prawny; autor cenionych komentarzy m.in. do ustaw: o kredycie hipotecznym, o kredycie konsumenckim, o odwróconym kredycie hipotecznym, o księgach wieczystych i hipotece, o kształtowaniu ustroju rolnego oraz do tzw. ustawy deweloperskiej, a także wielu innych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i bankowego.


Back To Top