Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS; radca prawny; wykładowca i trenerka na szkoleniach dla pracowników sadów, urzędów administracji oraz pracowników socjalnych; członek komisji egzaminacyjnej do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej; laureatka nagrody Złote Skrzydła „Gazety Prawnej”, przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej (2011); autorka monografii, podręczników oraz wielu artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej.

Back To Top