Ekspert firmy BW Advisory ds. GRC, współpracujący z Wolters Kluwer Polska. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce.
Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX.
Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC.
Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance.
Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance.
Posiada certyfikaty: CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.


Back To Top