Wspiera Klientów w ich codziennych problemach związanych ze stosowaniem prawa podatkowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego, członek zarządów dwóch spółek doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych, doradztwie w sporach z organami podatkowymi, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Od 2009 r. stale współpracuje z Wolters Kluwer.

Prywatnie pasjonat motoryzacji.


Back To Top