Współzałożyciel i Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego (CMD) Sp. z o. o., w skład którego wchodzą przychodnie opiekujące się pacjentami w ramach POZ. Członek powołanego w 2021 r. zespołu ds. zmian w POZ, którego celem było opracowanie koncepcji reformy działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu.

Back To Top