Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich w zakresie prawa.

Przez wiele lat - pracownik oraz kolejno: kierownik i dyrektor w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w ośrodku pomocy społecznej. Orzekał w samorządowym kolegium odwoławczym oraz reprezentował strony w postepowaniach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz organami administracji publicznej.

Specjalista szczególnie w zakresie prawa i postepowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, przepisów szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz świadczeń zdrowotnych, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autor licznych publikacji naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.

Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo Pomoc Społeczna Wolters Kluwer.


Back To Top