Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Przewodniczący Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządca nieruchomości. Autor opracowań z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego i ksiąg wieczystych oraz analiz bieżącego orzecznictwa sądowego. Prowadzi szkolenia aplikantów notarialnych, adwokackich i radcowskich. Stały współpracownik serwisu Prawo.pl


No Related Media found.
Back To Top