ORCID: 0000-0002-9689-2001

docent, doktor nauk prawnych; pracownik w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 1977 r.); radca prawny. W latach 1995–1999 pełnił funkcję członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 1999–2003 był przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2005 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dla polskiego systemu bankowego. Od 1997 r. redaktor naczelny czasopisma „Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”. Od 2012 r. prodziekan ds. finansowych WPiA UW. W 2014 r. został wybrany na członka zarządu European Law Faculties Associationa. a w kwietniu 2019 r. na Prezesa tego stowarzyszenia. Jest członkiem kolegium redakcyjnego The European Journal of Legal Education w organizacji. Jego przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia publicznego prawa bankowego, a przede wszystkim kwestie regulacyjne i nadzorcze dotyczące rynku finansowego oraz systemy gwarantowania depozytów bankowych. Autor i współautor wielu publikacji, w tym: monografii, komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, artykułów i glos.

Publikacje w ostatnich trzech latach

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, M. Bitner i in., Warszawa 2017.No Related Media found.
Back To Top