Sędzia Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu w latach 1993-1999, adwokat.

Jeden z założycieli Komitetu Helsińskiego w Polsce. R.  Skubisz, M. Szpunar. W latach 1991-1992 pełnił obowiązki prezydenta Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (IHF) z siedzibą w Wiedniu. Członek Komitetu Doradczego Międzynarodowego Centrum Prawnej Ochrony Praw Człowieka (Interights) w Londynie.

Pisał m.in. do "Rzeczpospolitej", "Prawa i Życia", "Tygodnika Powszechnego", "Gazety Prawnej".

Członek komitetu redakcyjnego "Palestry". W latach 1993-1999 orzekał w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu (1997-1998: wiceprezes Izby). Od lipca 2000 r. do końca 2005 r. międzynarodowy rzecznik praw obywatelskich w Kosowie. W latach 2003-2006 był członkiem Sieci Niezależnych Ekspertów Unii Europejskiej do spraw Praw Podstawowych.

Od listopada 2003 r. do lutego 2008 r. był prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2005 r. był jednym z trzech kandydatów nominowanych przez Komitet Ministrów Rady Europy na stanowisko Komisarza Praw Człowieka. Członek trzyosobowej Komisji Doradczej Praw Człowieka ONZ (Human Rights Advisory Panel) w Kosowie, a od stycznia 2008 r. jej przewodniczący. Członek Kapituły Nagrody Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie.

Autor wielu książek i artykułów o prawach człowieka publikowanych w Polsce i zagranicą.Back To Top