Studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła w 1999 roku. Od października 1999 roku do września 2000 odbyła aplikację sejmową, w czasie aplikacji była zatrudniona w Biurze Stosunków Międzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu RP. Od października 2000 roku aplikacja sądowa. Od sierpnia 2005 roku do kwietnia 2012 asesor i sędzia w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie. W latach 2013-2017 Prezes Sądu Rejonowego w Sopocie. Obecnie Prezes Zarządu Oddziału w Gdańsku Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Mama dwóch dorosłych synów. Fanka nart i żagli.

Back To Top