Senior Legal Counsel, Compliance Legal Europe ArcelorMittal Poland. Ze spółką ArcelorMittal Poland S.A. związana od 2004 r na stanowisku prawnik. Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer (Certified Approved Compliance Officer, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt/Oder Niemcy). Certyfikowany Compliance Expert (Instytut Compliance); Certyfikowany AML Officer poziom I i II (Langas Group). Autorka publikacji z zakresu compliance. Prelegent i wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kursach z zakresu compliance.

No Related Media found.
Back To Top