Pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia.
Specjalizuje się w systemie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich; członek Komisji Ekonomicznej.


Back To Top