Dyrektor Biura Prawnego w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; aplikant adwokacki
Były zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa, m.in. jako członek Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych oraz propozycji przepisów do projektu ustawy - Prawo badań klinicznych, działającego przy Ministrze Zdrowia.


Back To Top