Ekspert ds. AML . Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2000 r. związana z tematyką AML. Pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP.

Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych (Asseco AML, Asseco FDS, Asseco ITR), wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju wymienionych narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wdrożeniach systemów informatycznych, zdobyła doświadczenie w zarządzaniu projektami IT. Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Jest mocno zaangażowana w rozwój narzędzi informatycznych, wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Współpracuje z firmami i organizacjami prowadzącymi działalność edukacyjną. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz warsztaty i szkolenia. Autorka licznych publikacji.


No Related Media found.
Back To Top