Członkini zespołów badawczych i autorka artykułów dotyczących kompetencji interkulturowych oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W latach 2018-2021 Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2017 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Do 2017 r. kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji - Eurydice. Tłumaczka sekcji polskiej Rady UE w latach 2004-2005. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW i Westminster University. Członkini grupy doradczej programu English Teaching PAFW. Koordynatorka ekspertka w programie „Polska-Ukraina. Razem w szkole” w Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Back To Top