Tax advisor at Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Tax Advisors Partnership. He specializes in issues related to personal income tax, as well as social and health insurance. He gained professional experience and expertise while working for the Ministry of Finance and for the companies constituting the so-called “Big Four”: Price Waterhouse, Arthur Andersen and PricewaterhouseCoopers, where he acted as leader of the personal tax team. In his professional practice, he provided services to the management and managerial staff of the largest Polish companies. Member of the editorial board of „Przegląd Podatkowy”.

List of publications:
A. Taudul, D. Widzyk, Czy można doradzać samemu sobie? Podsumowanie poglądów na temat dopuszczalnych form podatkowego podziału wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej jednocześnie funkcję członka zarządu i zewnętrznego doradcy spółki, „Przegląd Podatkowy” 2018/10
M. Marecki, A. Taudul, Pakiety medyczne – czy to już koniec wątpliwości?, „Przegląd Podatkowy” 2012/1
A. Taudul, Opodatkowanie pakietów medycznych, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
A. Taudul, Opodatkowanie niektórych świadczeń pracowniczych – problemy praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2008/4


No Related Media found.
Back To Top