Dyrektor Strategiczny i Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska

Nieprzerwanie związana z firmą od 2000 r. Na pierwszym etapie swojej przygody z Wolters Kluwer kierowała m.in. zespołami redakcyjnymi zapewniając wysoki standard i zakres merytoryczny oferty wydawniczej. Od 2008 r. odpowiedzialna za biznesowy rozwój całego portfolio Wolters Kluwer Polska skierowanego do kancelarii prawnych, administracji oraz instytucji publicznych. W następnych latach rozszerzyła zakres swojej odpowiedzialności na wszystkie obsługiwane rynki.

Odpowiada za strategię Wolters Kluwer Polska i jej spójność z globalną polityką korporacji. Bezpośrednio nadzoruje realizację krótko i długoterminowych celów firmy oraz transformację produktową. Jako skuteczny lider efektywnie zarządza zespołem managerów odpowiedzialnych za strategię, biznes, marketing oraz badania rynku.

Aktywna w globalnych strukturach: Strategy Leads i Marketing Directors oraz wielu projektach międzynarodowych (kierowała m.in. projektem akwizycji LexisNexis Polska). W 2018 r. otrzymała nagrodę Wolters Kluwer w kategorii Marketing Team of the Year. Zainicjowała i bezpośrednio nadzorowała powstanie serwisu informacyjnego Prawo.pl.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia prawnicze i pierwsze kroki w karierze dzieliła z obowiązkami wspólnika w krakowskim wydawnictwie prawniczym.


Back To Top