Ochrona zdrowia – 2023 r. będzie rokiem pracy nad jakością
Ochrona zdrowiaCompliance01 grudnia, 2022

Ochrona zdrowia – 2023 r. będzie rokiem pracy nad jakością

Przyszły rok będzie rokiem pracy nad jakością – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji „Zmiany w Ochronie Zdrowia 2022”, zorganizowanej przez Wolters Kluwer Polska i Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. – Pora na kolejny krok milowy czyli ustawę o jakości w ochronie zdrowia – kontynuował. Adam Niedzielski zaznaczył, że nie ma możliwości odwrotu od kierunku, który do systemu ochrony zdrowia wprowadza perspektywę pacjenta.

Trzecia edycja konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia odbyła się 29 września 2022 r. Wydarzenie poświęcone było tematyce prawnej i zarządczej w branży medycznej. Jego hasłem było „Jakość i efektywność w opiece nad pacjentem”.

Efektywne gospodarowanie zasobami

Wynik leczenia, doświadczenie pacjenta i efektywne gospodarowanie zasobami to kluczowe elementy w systemie ochronie zdrowia. Adam Niedzielski zaznaczył, że nie ma możliwości odwrotu od kierunku, który do systemu ochrony zdrowia wprowadza perspektywę pacjenta. – Obszar jakości definiują nie tylko parametry kliniczne, ale także kultura zarządzania oraz doświadczenie pacjenta w procesie leczenia – zaznaczył. Istotą ustawy o jakości, jak podkreślał szef resortu zdrowia, jest obowiązek odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści z rosnących nakładów ma pacjent, dlatego będą mierzone efekty wydatkowania pieniędzy.

Minister zdrowia podkreślał, że oprócz ustawy o jakości ważnym wymiarem optymalizacji jest budowa struktur sieciowych. W tym kontekście wymienił Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną oraz wprowadzenie opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). – To elementy sieciowania działalności, prowadzenia pacjenta przez skomplikowany system leczenia. Tu również mierzony jest efekt, a proces jest definiowany optymalizacją z perspektywy pacjenta – zaznaczył.

Nowa odsłona projektu ustawy

Zgodnie z zapowiedzią daną przez ministra podczas konferencji, 6 października pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach społecznych zdecydowało się wprowadzić istotne zmiany do poprzedniej wersji z października 2021 r.

Uzyskanie autoryzacji będzie warunkiem zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach autoryzacji pomioty lecznicze będą weryfikowane pod kątem: wymagań dla personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymagań dla wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Autoryzacja dotyczy pomiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Według poprzedniej wersji projektu, wymóg autoryzacji dotyczył tylko podmiotów wykonujących świadczenia szpitalne.

Nowy projekt przewiduje wprowadzenie obligatoryjnego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem czy monitorowania zdarzeń niepożądanych. Tu również obowiązek został rozszerzony na podmioty inne niż szpitalne w porównaniu z poprzednią wersją.

Projekt wprowadza też modyfikacje w procesie akredytacji. Podmiotem akredytującym jest minister właściwy do spraw zdrowia. Prezes NFZ, który w poprzedniej wersji projektu był odpowiedzialny za udzielanie akredytacji, zgodnie z nowym projektem zajmuje się techniczną obsługą procesu. Nowy projekt ustawy rozszerzył też kompetencje Rady Akredytacyjnej o przygotowywanie standardów akredytacyjnych. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2023 r.

Czy znasz system ProgMedica?

Sprawdź oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością!

Back To Top