Brainstorming
Juridisch29 september, 2021

InView: van concept tot productinnovatie samen met klanten

Hoe zorg je ervoor dat juridische professionals sneller de gewenste informatie vinden? En hoe werk je samen met klanten en gebruikers aan de ontwikkeling van een product? We spraken hierover met Anneke Nipius, Concept Developer bij Wolters Kluwer. Anneke is vanuit haar rol betrokken bij productinnovatie en de doorontwikkeling van Wolters Kluwer haar nieuwste softwareoplossing InView.

Wat houdt je functie precies in?
“Ik ben Concept Developer bij Wolters Kluwer. Dat betekent dat ik nieuwe concepten ontwikkel op basis van trends en ontwikkelingen in de markt. Een grote bron hiervoor zijn de gesprekken die ik voer met (potentiële) klanten. Aan de hand van deze interviews bedenk ik concepten die bestaande problemen oplossen of nieuwe kansen creëren voor onze klanten. Voordat er verder aan de concepten wordt gewerkt, worden ze gevalideerd in de markt om te kijken of er behoefte aan is. Het doel van mijn functie is nieuwe kansrijke concepten bedenken om zo het werk van onze klanten makkelijker te maken, onze klanten te behouden, producten te verbeteren en commerciële kansen te benutten. Vanuit die rol ben ik vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van InView.”

Hoe is het idee van InView ontstaan?
“Technologie speelt een steeds belangrijkere rol en er zijn meer mogelijkheden door kunstmatige intelligentie en machine learning. Ook willen we met ons product veel meer aan het begin van het werkproces aanwezig zijn, omdat we juist daar meer waarde kunnen bieden met content. Bijvoorbeeld bij de inventarisatie van een klantvraag en het bedenken van de zaakstrategie. Om voorbereid te zijn op de toekomst was het voor ons essentieel om hiermee aan de slag te gaan.”

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol en er zijn meer mogelijkheden door kunstmatige intelligentie en machine learning.

Je interviewt veel klanten. Hoe draagt dit bij aan de ontwikkeling van InView?
“We willen zo goed mogelijk begrijpen wat onze doelgroep nodig heeft en hoe ze denken. Dit is belangrijk, want uiteindelijk zijn zij de experts en je wilt dat zij jouw product gebruiken. Daarnaast dragen klantinterviews bij aan het vinden van nieuwe kansen.

Het houden van interviews is één van de eerste dingen die we gedaan hebben bij de start van InView. Daar hebben we veel inzichten uit kunnen halen. Onder andere dat het technisch zoeken (zoals het gebruik van de juiste zoekwoorden) veel beter ondersteunt kan worden. Zeker bij het zoeken naar informatie waar men nog geen specifiek document voor ogen heeft kost dat regelmatig wat tijd. We hebben verbeterd door onderwerpen terug te geven op zoekopdrachten in plaats van een lijst documenten. Omdat de onderwerpen de structuur van de wet volgen kan je als jurist de gevonden informatie veel sneller en makkelijker in een kader plaatsen en de relevantie bepalen. Juridische professionals denken namelijk niet in documenten, maar in informatie. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij het werkproces en de wensen van een juridische professional.

Juridische professionals denken niet in documenten, maar in informatie.

Verder ontdekten we tijdens de interviews vier fases in het researchproces. Die fases worden in InView gebruikt om informatie aan te bieden. Zo ben je als juridische professional snel bij de informatie die bij jouw stap in je researchproces past.”

Hoe draagt InView bij aan het werkproces van een juridische professional?
“InView is zo opgezet dat het bijdraagt aan een efficiënter werkproces. Als je zoekt in een systeem krijg je vaak een grote hoeveelheid aan informatie terug in de zoekresultaten. Daar zit veel tijdverlies in. Daarom hebben we informatie gecategoriseerd op onderwerp en op werkproces. Daarnaast is jurisprudentieonderzoek heel tijdrovend. Dat wilden we verbeteren.

We zijn begonnen door hele specifieke onderwerpen te koppelen aan jurisprudentie. Daarnaast hebben we Zaakessentie ingezet, zodat je uitspraken niet meer hoeft door te lezen of hoeft te openen. Uitspraken bestaan meestal uit lappen tekst. Via Zaakessentie kun je snel zien waar de zaak over gaat. In klantinterviews kwam ook naar voren dat dit veel tijd scheelt. Door deze bevestiging merkten we dat InView dus goed aansluit bij de behoeften van de doelgroep.”

Is InView ook geschikt voor juridische professionals die niet tech-savvy zijn?
“Jazeker, het is juist bedoeld voor deze doelgroep. Dat is ook de reden waarom we het technisch zoeken zoveel mogelijk ondersteunen bij het gebruik van InView. We proberen een oplossing te maken die voor alle juridische professionals geschikt is. Zodat je als jurist een stuk minder tijd bezig bent met technisch zoeken (de juiste zoekwoorden en filters gebruiken), maar meer focus en tijd krijgt voor het inhoudelijk zoeken (de juiste informatie inzetten en goede adviezen geven).

We proberen een oplossing te maken die voor alle juridische professionals geschikt is. Zodat je een stuk minder bezig bent met technisch zoeken, maar meer focus en tijd krijgt voor het inhoudelijk zoeken.

In een interview spraken we een advocaat die aangaf dat hij meestal niet gebruikmaakt van dit soort systemen en het te veel gedoe vond. Toen lieten we InView zien en daar werd hij direct heel enthousiast van. Dat was voor ons een bevestiging dat het inderdaad een systeem is dat makkelijk te gebruiken is."

Hoe is de module Zaakanalyse van idee naar de realisatie gegaan?
“We zagen dat er een behoefte is naar meer datagedreven informatie en beslissingen. Een aantal advocaten hielden ons voor dat in andere sectoren al die data wel beschikbaar is en er mee gewerkt wordt en dat dit voor het recht niet beschikbaar is. Daarnaast is er ook nog geen mogelijkheid om in één oogopslag een beeld te krijgen van hoe rechtspraak tegen een juridisch geschil kijkt.

Vaak draait het bij een zaak om twee dingen: er is iets gebeurd of er moet iets gebeuren. Vervolgens moet een jurist aan verschillende zaken denken: welke zoektermen moet ik gebruiken? Waar zit ik precies in de wet en waar moet ik allemaal rekening mee houden? Dat kost tijd en denkwerk.

We hebben daarom juridische gebeurtenissen als eerste ingang genomen. Van daaruit kun je zien welke mogelijkheden er zijn in de wet en waar je rekening mee moet houden. De tweede stap is de jurisprudentie. Het is moeilijk om goed in beeld te krijgen wat er in de rechtspraak gebeurt. We hebben daarom geprobeerd het wettelijke kader neer te zetten met juridische gebeurtenissen als ingang, ingekleurd met jurisprudentie. Dit betekent dat je over alle beschikbare jurisprudentie heen snel antwoord krijgt op de vraag: hoe kijken rechters tegen deze zaak aan?

Het leuke aan Zaakanalyse is dat het echt samen met klanten is ontworpen. Zij hebben tijd vrijgemaakt om feedback te geven en om mee te werken aan interviews. Dit was niet alleen erg leuk, maar ook waardevol. Zonder al hun input hadden we dit allemaal niet kunnen doen.”

Met Zaakanalyse kunnen gebruikers in één oogopslag inzicht krijgen in de mogelijke uitkomst van een zaak. Kun je iets meer vertellen over de technologie die hieraan bijdraagt?
“We gebruiken de metadatering van Zaakessentie, maar het wordt anders ingezet. We hebben een nieuwe zoekmogelijkheid gebruikt die heel snel is in het maken van statistische analyses. Als jij een bepaalde gebeurtenis kiest in InView, kijkt de zoekmachine in Zaakessentie welke zaken over die gebeurtenis gaan. Naarmate je je zoekvraag specificeert, kijkt de zoekmachine dieper in Zaakanalyse welke zaken interessant zijn.

Met de gegevens die overblijven kun je combinaties maken die bepaalde vragen beantwoorden. Denk hierbij aan vragen als: hoeveel zaken gaan over de gebeurtenis? Welke zaken zijn er in 2015 geweest? Zijn er verschillen tussen rechtbanken? Zo kun je heel snel complexe analyses doen die ook gemakkelijk grafisch weergegeven worden.”

Heb je ten slotte nog een tip of advies voor andere bedrijven die zich met productinnovatie bezighouden?
“Praat met je klanten. Wees ook niet bang om schetsen te tonen op papier of de achterkant van een bierviltje. Ik zie vaak dat volledig uitgewerkte concepten naar klanten worden gestuurd en dan vindt een klant het lastig om zijn eerlijke mening te geven, omdat het er al zo echt uit ziet.

Daarnaast moet je als ontwerper of Concept Developer ook zelf de inhoud in gaan. Probeer eens een antwoord op een juridische vraag te vinden, een uitspraak te lezen en te begrijpen etc. De inhoudelijke informatie is namelijk soms zo verweven met de functionaliteit dat je dat direct moet verwerken in een concept.

Wees ook niet bang om dingen uit te proberen. Dat is ook onderdeel van de Lean Startup methode die we volgen: experimenteer en valideer. Durf ook afscheid te nemen van ideeën en concepten, maar geef niet te snel op als je het gevoel hebt dat iets kansrijk is. Volg naast alle data ook je intuïtie, want dit zegt vaak heel veel.”

Durf ook afscheid te nemen van ideeën en concepten, maar geef niet te snel op als je het gevoel hebt dat iets kansrijk is.

Ook tijd besparen door efficiënter te werken met InView? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo.

Gerelateerde onderwerpen bekijken
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie.
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top