Beheer kosten en prestaties - facturatie

Bij de herwaardering van prestaties kunt u in afwachting van de facturatie simulaties uitvoeren op basis van kosten en prestaties aan de gedefinieerde tarieven. De facturatie past u desgewenst aan volgens het resultaat van het dossier, de aard van de relatie met de cliënt, de inzet en de specifieke kenmerken van het dossier.

  • Automatisch beheer van de tarieven voor kosten en erelonen, de voorschotten, de provisies en kortingen
  • Gemakkelijke codering van uw kosten, voorschotten en algemene kosten op inkoopfacturen met automatisch beheer van overschrijvingen, afpunten met leveranciersfacturen en beheer van de btw
  • Opmaak van facturen op basis van modellen, met het logo van het kantoor, met gedetailleerde kosten en erelonen, met gestructureerde mededeling
  • Verdeling van de omzet: verdeel de bedragen van een factuur over verschillende medewerkers op basis van hun geregistreerde werktijd 
     
 
DLex-facturatie-Video-thumbnail
Bekijk de video
Budget

Budget

Stel begrotingen op per profitcenter. Bepaal doelstellingen en volg ze op om het kantoor doeltreffender te leiden.

Dankzij de functie “Budget” kan het kantoor de gefactureerde prestaties opvolgen per medewerker, locatie of per specialisatiegebied. Voorbeeld: in een dossier over de herstructurering van een onderneming schakelt het advocatenkantoor zijn sociale en fiscale departementen in op de locaties Brussel, Luik en Antwerpen. Met deze module kunnen deze prestaties per begrotingspost geanalyseerd worden op basis van de locatie en de specialiteit.

 

Accounting DLex

Geïntegreerde boekhouding

DLex bevat een volledig geïntegreerde boekhouding, zowel voor natuurlijke als rechtspersonen. Standaard is een rekeningenstelsel aanwezig dat volledig kan gepersonaliseerd worden. Boordtabellen geven een duidelijk overzicht van de werktijd en de marges van het kantoor, en verschillende rapporten met overzichten per gebruiker, vennoot, cliënt of dossiertype.

DLex importeert vlot CODA-bestanden zodat elektronische bankafschriften snel worden ingelezen en verwerkt. Betalingen van cliënten worden automatisch afgepunt door middel van de gestructureerde mededeling op uw facturen. Is uw factuur te laat betaald, dan maakt u automatische herinneringen aan, die u ook in bulk kan verzenden.

DLex Insights

DLex Insights biedt u een gamma aan dashboards die u heel makkelijk kan aanpassen en configureren zodat u uw kantoor optimaal kunt beheren. U beschikt zo over heel wat gedetailleerde overzichten van zowel de activiteiten en prestaties van uw kantoor als van de financiële stromen. Hebt u een vraag om een strategische beslissing te onderbouwen of wenst u de financiële activiteiten van uw kantoor te kennen in een bepaalde periode? 

Alle waardevolle gegevens die in DLex opgeslagen zijn, kunnen eenvoudig gedetailleerd, getoond en omgevormd worden tot statistische tools: analytische tabellen, rendabiliteitsgrafieken enz.

DLex Insights
Bekijk de video
OPLOSSINGEN

Krachtige software op maat van uw kantoor

Krachtige beheersoftware voor de juridische professional

Met DLex kiest u voor een toekomstgericht en performante tool voor uw kantoor. Wij kennen onze klanten en kiezen voor een persoonlijke service. Ook bij de productontwikkeling combineren we onze expertise in technologie met dagelijkse klantenfeedback. 

Back To Top