digitale strategie
Legal17 juni, 2021

Hoe weet u of uw afdeling een digitale strategie nodig heeft?

De European Legal Technology Study, uitgevoerd door Wolters Kluwer en de European Company Lawyers Association (ECLA), leverde een aantal verrassende resultaten op over hoe juridische afdelingen een digitale strategie ontwikkelen en implementeren.

Bijna de helft van alle juristen in Europa (47%) is gestart met het implementeren van een digitale strategie. Van de afdelingen met een digitale strategie is 41% hier meer dan drie jaar geleden mee begonnen en 37% tussen de een en drie jaar geleden. Dat is goed nieuws, want het bewijst dat juristen in Europa het belang van digitale initiatieven inzien. In het onderzoek gaf echter ook 65% aan dat hun digitale strategie niet is gebaseerd op een duidelijk plan met specifieke datums en tussentijdse doelen.

Situatie herkenbaar voor het Instituut voor Bedrijfsjuristen

Marc Beyens en Julie Dutordoir, resp. Voorzitter en Directeur-generaal van het Instituut voor Bedrijfsjuristen herkennen de situatie: ‘Die tegenstrijdigheid komt voor ons niet als een verrassing want ze bevestigt de feedback die we van sommige van onze leden krijgen. De meesten van hen geloven graag dat digitale technologie in theorie een meerwaarde en hogere efficiëntie kan betekenen voor hun specifieke juridische afdeling, net zoals dat het geval is voor andere beroepsgroepen. Maar als het op concrete toepassingen en tastbare voordelen aankomt, hebben veel leden het moeilijk om het enorme meerwaardepotentieel te zien.’

Verklaringen zijn mogelijk de ‘rijpheid van de markt’, de beschikbare duidelijke informatie over digitale oplossingen of de aard van de taak van de bedrijfsjurist. Ze doen in de whitepaper een oproep aan de aanbieders van digitale oplossingen om de concrete uitdagingen van bedrijfsjuristen beter in kaart te brengen en te begrijpen.

Het belang van een digitale strategie

Een digitale strategie is belangrijk, want deze beschrijft hoe organisaties technologie optimaal kunnen inzetten voor betere resultaten, inclusief hoe technologie concurrentievoordeel kan opleveren en welke concrete stappen hiervoor moeten worden genomen. Een roadmap is een essentieel onderdeel. Zonder een tijdlijn of tussentijdse doelstellingen is de kans groot dat u de verkeerde technologie kiest of dat uw digitale strategie niet aangepast aan de noden van uw organisatie in de komende drie jaar.

Als jurist ligt uw focus vandaag waarschijnlijk op het beheren van vele operationele taken en het managen van risico's. Een digitale strategie helpt u om deze taken efficiënter uit te voeren. Hieronder geven we enkele signalen die erop wijzen dat uw organisatie een digitale strategie nodig heeft:

  • Als het aantal juridische operationele taken groeit, dan is de kans groot dat de strategie die jaren geleden is geïmplementeerd niet langer voldoet voor u of uw stakeholders. In dit geval, gaat u best na of de bestaande tools zijn afgestemd op verwachte ontwikkeltraject van uw organisatie. U hebt behoefte aan technologie die schaalbaar is en uw uitdagingen kan meegroeien.
  • Elk teamlid heeft een eigen manier om informatie te organiseren en taken uit te voeren. Het is niet steeds duidelijk wie met welke taak bezig is of wat de laatste status is van juridische informatie, inclusief contracten, bedrijfsgegevens en claims. Standaardprocessen, zoals het goedkeuren van contracten, duren dagen, soms zelfs weken, omdat ze van de ene mailbox naar de andere worden gestuurd. Contract management kan veel tijd in beslag nemen.
  • U hebt geen technologiebudget of geen contact met zij die verantwoordelijk zijn voor de IT-infrastructuur. Vaak beschikt u dan over geen of een lappendeken aan tools. U gebruikt verschillende spreadsheets en probeert elke applicatie zoveel mogelijk naar uw hand te zetten om uw deadlines en taken op te volgen. Niet evident!

Allen zijn we al eens de weg kwijt geraakt wat technologie betreft. Soms zijn we gecharmeerd door een bepaalde technologie voor het opvolgen van een bepaalde nood, maar verliezen we het groter geheel uit het oog. Voor u begint met het opstellen van uw digitale strategie, moet u uw huidige situatie analyseren en bepalen welke pijnpunten u wilt aanpakken.

Download onze whitepaper, Digitale strategie voor juristen’, met stappen voor het opzetten van een digitale strategie waarmee u uw productiviteit kunt verhogen en knelpunten kunt oplossen.


Back To Top