Legal-Hackathon-19
Legal19 oktober, 2023

Contractuele aspecten van non-fungible tokens

De opkomst van non-fungible tokens (NFT's) roept verschillende juridische vragen op, ook op het vlak van het verbintenissenrecht, consumentenrecht en financieel recht. Niels Vandezande, Stefan Van Camp en Bernd Fiten bestuderen de juridische problematiek rond non-fungible tokens (NFT’s) in die drie rechtsdomeinen.

U leest hier een samenvatting van het artikel. Lees de gedetailleerde bijdrage in het Nieuw Juridisch weekblad op Jura

Wat zijn NFT's?

NFT's zijn unieke tokens die op blockchains worden uitgegeven en kunnen worden gebruikt om eigendoms- of gebruiksrechten op digitale objecten zoals kunstwerken, foto's of muziek te vertegenwoordigen.

Enerzijds bestaat de NFT uit de token zelf, anderzijds uit de achterliggende waarde waar de token naar verwijst. Vaak is echter niet duidelijk wat de precieze draagwijdte is van de rechten die worden overgedragen. Soms krijgt de koper slechts het recht om het digitaal object weer te geven, terwijl in andere gevallen de koper volledige exploitatierechten krijgt. Algemene verkoopsvoorwaarden zijn in de praktijk vaak slechts zeer summier, of ontbreken volledig. Dit kan leiden tot discussies aangaande de rechten die de koper meent verkregen te hebben. Ook kunnen er vragen rijzen met betrekking tot de authenticiteit van de NFT, indien niet duidelijk bepaald is dat de koper een ‘uniek’ digitaal object verkrijgt.

Verbintenissenrecht

Vanuit het verbintenissenrecht kunnen kopers van NFT's te maken krijgen met dwaling en bedrog, bijvoorbeeld wanneer de koper zich vergist over de authenticiteit van een digitaal object of wanneer de verkoper bewust misleidende informatie verstrekt. Bij dwaling zal de discussie hoofdzakelijk over de verschoonbaarheid van die dwaling gaan. Ook bedrog zal niet in alle gevallen eenvoudig aan te tonen zijn.

Consumentenrecht

Op het gebied van consumentenrecht is het belangrijk om te bepalen of de koper van een NFT als consument wordt beschouwd en of de verkoper een onderneming is. Consumenten hebben recht op bepaalde bescherming, zoals precontractuele informatie en een herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand. Bovendien kan een NFT beschouwd worden als een middel om digitale inhoud te leveren, wat ook onder specifieke consumentenbeschermende regels valt. Bij levering kan er discussie ontstaan over de conformiteit van de geleverde NFT. Ook moet de verkoper oneerlijke handelspraktijken mijden.

Financieel recht

Onder het financieel recht is de belangrijkste vraag of NFT’s financiële instrumenten zijn. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de NFT duidelijke beleggingsdoeleinden dient, kan dat het geval zijn. Dat zou leiden tot een prospectusplicht. Nieuw Europees recht, de Verordening betreffende cryptoactivamarkten, is in principe niet van toepassing op NFT’s. Voorwaarde hierbij is wel dat de NFT voldoende uniek en niet-fungibel is.

Conclusie

NFT's roepen tal van juridische vragen op die verder onderzoek vereisen, vooral gezien de snelle ontwikkeling van de markt en nieuwe wetgevende initiatieven op Europees niveau. In deze bijdrage hebben wij gepoogd een (aanzet tot) antwoord te bieden op een aantal van de meest pertinente problemen.

Lees de gedetailleerde bijdrage in het Nieuw Juridisch weekblad op Jura

Auteurs: Niels Vandezande, Stefan Van Camp, Bernd Fiten
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top