vakantie sluiting
Legal24 juli, 2020

Collectieve sluiting maar onvoldoende vakantiedagen, wat nu?

Stel: een onderneming sluit elk jaar tijdens de zomerperiode 3 weken. Eén van de werknemers heeft echter niet voldoende vakantiedagen om deze 3 weken sluiting te overbruggen. Heeft hij dan nog recht op vakantiegeld?

Jaarlijkse sluiting

Een werkgever kan niet zomaar een jaarlijkse sluiting opleggen. Hij dient hiervoor zijn personeel of de vertegenwoordigers (ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging) te raadplegen. Zodra er een onderling akkoord is over de sluitingsperiode, moet deze bekend gemaakt worden aan de werknemers en aan de Sociale Inspectie.

De jaarlijkse sluiting kan uiteraard nooit langer zijn dan de maximumduur van de jaarlijkse vakantie, namelijk 4 weken.

Onvoldoende vakantiedagen werknemer

Het kan gebeuren dat een werknemer in de loop van het jaar van werkgever verandert, en bij zijn vorige werkgever al (een deel van) zijn verlofdagen opgenomen heeft. Of de werknemer heeft het jaar voordien geen volledige wettelijke vakantierechten opgebouwd.

In dat geval kan de werknemer tijdens de periode van collectieve sluiting tijdelijk werkloos gesteld worden, en werkloosheidsuitkeringen genieten voor deze dagen. Dit kan zowel voor arbeiders als bedienden.

Opgelet: als de werknemer al een deel van zijn vakantiedagen heeft opgenomen in dezelfde onderneming, en daardoor niet voldoende vakantiedagen heeft om de periode van sluiting te overbruggen, dan zal er geen recht zijn op werkloosheidsuitkeringen of op vakantiegeld. Hij moet zijn vakantiedagen immers eerst nemen tijdens de periode van collectieve sluiting.
Meer informatie kan u vinden op SocialEye
Back To Top