Voordeel van alle aard bedrijfswagens
Fiscaliteit & Accounting17 december, 2021

Voordeel van alle aard bedrijfswagens: referentie-CO2-uitstoot voor 2022

De referentie-CO2-uitstoot voor 2022 met betrekking tot de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig bedraagt:

  • 91g/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of aardgasmotor
  • 75 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Dat is opvallend lager ten opzichte van de referentie-CO2-uitstoot van 2021 toen het nog respectievelijk over 102g/km en 84g/km ging. Gevolg van de lagere de lagere referentie-CO2-uitstoot is een stijging van het belastbaar voordeel van alle aard dat uit bedrijfswagens voortkomt.

Voordeel van alle aard voor bedrijfswagens berekenen

Werknemers die over een bedrijfswagen beschikken en die ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, worden op dat voordeel belast. Om dit ‘voordeel van alle aard’ (VAA) te berekenen wordt rekening gehouden met de cataloguswaarde van het voertuig, de leeftijd en de CO2-coefficient.

In die coëfficiënt speelt de referentie CO2-uitstoot een belangrijke rol. De waarde wordt elk jaar herzien en herbekeken in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Daalt de referentie-uitstoot, dan stijgt het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen en houden werknemers netto iets minder over. Een beweging die de wetgever bij de invoering van het systeem had vooropgesteld.

Maar door de toename van het aantal SUV’s en benzinewagens is de gemiddelde CO2-uitstoot en bijgevolg de referentiewaarde de voorbije 2 jaar gestegen. Hierdoor daalde het VAA en hielden werknemers netto meer over. En dat is niet de bedoeling.

Referentie-CO2-uitstoot begrensd vanaf inkomstenjaar 2021

De referentie CO2-uitstoot wordt daarom begrensd vanaf inkomstenjaar 2021. De referentiewaarden van het betrokken jaar zullen die van het voorgaande jaar niet mogen overschrijden. Met andere woorden kan het voordeel van alle aard niet meer dalen en zullen bedrijfswagens niet meer goedkoper worden.

Let wel, de referentie CO2-uitstoot zal wel nog steeds jaarlijks worden herzien op basis van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Alleen wanneer de nieuwe waarde lager is dan de waarde van het voorgaande jaar, zal men het gebruiken in de berekeningsformule. Is de nieuwe waarde hoger, dan valt men terug op de referentiewaarden van het voorgaande kalenderjaar.

Waarom deze begrenzing?

Met de ingreep wil de wetgever vermijden dat bedrijfswagens goedkoper worden. Iets wat de voorbije 2 jaar het geval was door een pervers effect van het huidige mechanisme in het WIB 1992. Met de vergroening van het wagenpark en technische vooruitgang in de autosector is de wetgever er destijds immers van uitgegaan dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte wagens jaar na jaar zou dalen.

Door de toename van de verkoop van SUV’s en benzineauto’s (die meer CO2 uitstoten dan dieselwagens) zijn de referentiewaarden voor inkomstenjaar 2019 en 2020 echter gestegen. Het gevolg daarvan was dat het voordeel van alle aard waarop de werknemer wordt belast, kleiner werd in plaats van groter. Netto hielden werknemers dus meer over. Een ongunstig neveneffect van het huidige systeem zorgt er dus voor dat een hoger gemiddelde CO2-uitstoot wordt beloond met een groter belastingvoordeel. En dat is net het omgekeerde van wat de wetgever heeft beoogd.

Vaa voor bedrijfswagens in de belastingaangifte

U neemt de bedragen die in uw loonfiche 281.10 onder code 250 vermeld staan over in uw belastingaangifte naast dezelfde code. Als u bedrijfsleider bent, neemt u de bedragen die in uw loonfiche 281.20 onder code 400 vermeld staan over in uw belastingaangifte naast diezelfde code.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals

Ontdek monKEY
Back To Top