Tidö slott
Skatt & Ekonomioktober 19, 2022

Tidöavtalet och skatterna

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har tillsammans med Sverigedemokraterna formulerat ett samarbetsavtal på Tidö slott. Vår skatteexpert Irini Kallides tittar närmare på de delar i avtalet som berör beskattningen.

Överenskommelse för Sverige

Samarbetspartierna i den nya regeringen Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har tillsammans med Sverigedemokraterna, samarbetspartiet utanför regeringen, i det så kallade Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige, formulerat inriktningen för samarbetet under den aktuella mandatperioden.

Vad säger man då om kommande skatteåtgärder i avtalet? Följande punkter berör företag och privatpersoners beskattning och ekonomi.

Reformarbete för företagande och hushållsekonomi

 • Bolagsskatter och kapitalskatter ska vara konkurrenskraftiga och främja fler nya företag som bidrar till jobb, tillväxt och välstånd.
 • Minskade administrativa kostnader för företagen. 
 • Ge företag goda incitament att investera i forskning samt bättre möjlighet att attrahera och behålla nyckelkompetens, exempelvis genom förbättrade villkor för personaloptioner.
 • Villkoren för små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital ska förbättras, exempelvis genom förändringar i 3:12-regelverket. 
 • Ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal bör förenklas och underlättas för att inte livskraftiga företag ska läggas ned i onödan. 
 • Arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa bör få lägre anställningskostnader.
 • Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, bland annat genom lägre skatt på framför allt låg- och medelinkomsttagare.
 • Sänkt skatt på arbetsinkomster och pensionsinkomster.
 • Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kronor i, investeringssparkonto, ISK, görs skattefri.
 • Utreda det kommunala utjämningssystemet inklusive åtgärder för att hantera högskatteproblematik i kommunerna. 
 • Bättre förutsättningar för kraftvärmen
 • Kraftvärmeskatten, avfallsskatten och skatten på bioolja ska ses över för att skapa bättre förutsättningar för kraftvärmen.
Kommentar
Texten i avtalet är väldigt allmänt hållen. Nu när Elisabeth Svantesson är utsedd till ny finansminister kan detaljerna börja komma på plats. Det vi ser är att fokus ligger på att underlätta för företagen att driva verksamhet och att det ska vara lönsamt att arbeta. Dessutom har vi en förändring av 3:12-reglerna framför oss. 
Irini Kallides
Skattejurist
Back To Top