WorkingAsATeam-WomenMeetingInOffice-Article-Hero.jpg
Skatt & Ekonomijanuari 30, 2024

Nya regler för bostadsrättsföreningar - en affärsmöjlighet?

Vid förra årsskiftet kom nya regler för vad bostadsrättsföreningars årsredovisningar behöver innehålla – och nu ska reglerna praktiseras för första gången. Wolters Kluwers expert Camilla Einarsson reder ut vad som är nytt och hur redovisningsbyråerna kan placera sig i framkant.

– Nytt för i år är att bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar behöver innehålla en kassaflödesanalys. Dessutom ska föreningarna redovisa ett antal obligatoriska nyckeltal, exempelvis årsavgift, sparande och skuldsättning per kvadratmeter i föreningen. Så var det inte tidigare, förklarar Camilla Einarsson.  

För landets cirka 30 000 bostadsrättsföreningar – speciellt de som haft för vana att göra sina årsredovisningar själva – kan de nya reglerna bli en utmaning, då betydligt mer information än tidigare behöver tas fram. För många bostadsrättsföreningar kan det rentav bli ofrånkomligt att ta extern hjälp. Förutom årsavgift, sparande och skuldsättning per kvadratmeter betyder de nya reglerna också att årsredovisningarna måste synliggöra bostadsrättsföreningarnas räntekänslighet samt energikostnad per kvadratmeter. De föreningar som går med förlust behöver dessutom lämna upplysning i Förvaltningsberättelsen om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.   

Affärsmöjlighet för byråerna

Enligt Camilla Einarsson finns nu ett gott tillfälle för redovisningsbyråer att positionera sig för att möta bostadsrättsföreningarnas behov utifrån regeländringarna.  

– Jag hoppas att de flesta konsulter redan har inlett en dialog med sina befintliga klienter som är bostadsrättsföreningar. Annars bör du och din byrå snarast inleda dialogen inför kommande årsredovisning. Se till att förbereda dem på vad som väntar. Internt är det förstås också viktigt att se till att man har kännedom om de nya reglerna och vad de innebär.  

När byråerna säkerställt att de har kapacitet och kunskap att hjälpa bostadsrättsföreningarna menar Camilla Einarsson att de med fördel kan sprida ordet. Många bostadsrättföreningar kommer att behöva hjälp, både befintliga byråkunder såväl som föreningar som tidigare inte anlitat en redovisningskonsult. Du som konsult kan hjälpa bostadsrättsföreningarna både med att ta fram uppgifter samt förklara nyttan. 

Faktaruta

De nya redovisningsreglerna i korthet:

Regelverket trädde i kraft 1 januari 2023 och ska praktiseras för första gången på det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2022. Det innebär för de allra flesta, vid årsbokslut 2023-12-31.  Krav på kassaflödesanalys, särskilda nyckeltal och upplysning om negativt resultat i förvaltningsberättelsen är några av de nya uppgifterna som behöver redovisas i årsredovisningen. De nya reglerna framgår av Årsredovisningslagen och kompletterades i december 2023, med vägledning från Bokföringsnämnden. 

Camilla Einarssons tips:

Back To Top