Two employees breaking ground sharing expertise and building strategies
Skatt & Ekonomimaj 21, 2024

Fakta om digital inlämning av årsredovisning

Wolters Kluwer samarbetar med Bolagsverket för att förenkla för företagen och göra det så enkelt som möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt. Frågorna vi får in angående digital inlämning är många och skiftande. Nedan besvarar vi några av dessa.

Bolagsverket har sedan 2018 haft igång e-tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. 2024 har Sveriges företagare skickat in över en miljon digitala årsredovisningar! 

K2 och K3 aktiebolag

Wolters Kluwer har stöd för digital inlämning av K2- och K3-årsredovisningar för aktiebolag (ej koncern) i våra bokslutsprogram Bokslut och Capego Bokslut.

Årsredovisningen skickas i formatet Inline XBRL (iXBRL).

Original, avskrift och signering

Innan årsredovisningen lämnas in digitalt till Bolagsverket, ska årsredovisningen signeras av alla i styrelsen och i förekommande fall av revisorn, antingen elektroniskt eller på papper. Detta utgör originalet och ska förvaras hos företaget. 

Du skapar enkelt ett signeringsflöde direkt i Capego Bokslut med den smidiga integrationen till den elektroniska signeringstjänsten Capego SmartSign.

När årsredovisningen är signerad av alla parter är det dags att ladda upp avskriften av årsredovisningen (iXBRL-filen) till Bolagsverket. Avskriften skapas när signeringsflödet skapas. På så sätt säkerställs att avskriften alltid överensstämmer med originalet.  

I programmet anges vilken person i styrelsen som ska underteckna fastställelseintyget. Avskriften skickas sedan till ett eget utrymme hos Bolagsverket. Personen som ska signera fastställelseintyget får ett mejl från Bolagsverket om att det finns en årsredovisning att signera. Signeringen sker med personligt BankID.  

Den som signerar fastställelseintyget intygar att årsredovisningen, och i förekommande fall revisionsberättelsen, har fastställts på årsstämma samt överensstämmer med originalet. 

Capego Bokslut förenklar din inlämning

40% av alla digitala årsredovisningarna lämnades in via Wolters Kluwers programvaror första halvan 2023. Prova Capego Bokslut gratis för ett smidigare arbetsflöde.   

Back To Top