digital inlämning capego
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

Fakta om digital inlämning av årsredovisning

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Wolters Kluwer samarbetar med Bolagsverket för att förenkla för företagen och göra det så enkelt som möjligt att lämna in digitalt. Frågorna vi får in angående digital inlämning är många och skiftande. Nedan försöker vi besvara några av dessa.

Bolagsverket har sedan 26 mars 2018 haft igång e-tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar upprättade enligt K2. Efter det har möjligheten att lämna även årsredovisning enligt K3 tillkommit och att lämna revisionsberättelsen separat.

K2 & K3 aktiebolag

Wolters Kluwer har stöd för digital inlämning av K2- & K3-årsredovisningar för aktiebolag i våra bokslutsprogram Bokslut och Capego Bokslut. 

Årsredovisningen skickas i formatet Inline XBRL (iXBRL).

På sikt ska det vara möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt för alla företagsformer som enligt lag är skyldiga att upprätta och lämna in årsredovisningen till Bolagsverket.

Original, kopia och signering

Innan årsredovisningen lämnas in digitalt till Bolagsverket, ska årsredovisningen skrivas ut på papper som vanligt och signeras av alla i styrelsen. Detta utgör originalet och ska förvaras hos företaget.

Som alternativ lösning finns även elektronisk signering via de programvaror för elektronisk signatur som finns på marknaden. Den digitala inlämningen till Bolagsverket via Wolters Kluwers programvaror utgör alltså inte en signering av hela årsredovisningen utan enbart en signering av fastställelseintyget och själva inlämningen.

I programmet anges vilken person i styrelsen som ska underteckna fastställelseintyget. Den digitala filen skickas sedan till ett ”Eget utrymme” hos Bolagsverket dit endast företaget har tillgång. Efter att Bolagsverket kontrollerat personuppgifterna skickas ett mail till den person som ska signera med uppmaning om att det nu är dags att signera fastställelseintyget och sedan skicka in årsredovisningen. Signering sker med personens BankID.

Den som signerar fastställelseintyget intygar att årsredovisningen, och i förekommande fall revisionsberättelsen, har fastställts på årsstämma.

Noterade företag och ESMA

Från och med 2020 är det obligatoriskt för europeiska noterade företag, som upprättar årsredovisning enligt IFRS, att lämna årsredovisningen digitalt till Finansinspektionen. Kravet kommer från ESMA (European Securities and Markets Authority). Wolters Kluwer har för närvarande inte stöd för årsredovisning för noterade företag och kommer därför inte att stödja digital inlämning enligt ESMA.

Digital inlämning kan komma att bli obligatorisk

I många andra europeiska länder är det obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt. Det är mycket möjligt att detta kan komma att bli obligatoriskt även i Sverige på sikt.

 

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Utforska relaterade ämnen
Nytt grepp om skatt & ekonomi

Capego Bokslut

Vill du testa ett smartare sätt att göra bokslut?
Back To Top