People walking outside Office Building
Skatt & Ekonomijanuari 06, 2022

Smidigare arbetssätt och bokslutsprocess med Capego

Lamooi Accounting har en uttalad ambition att vara med och leda redovisningsbranschen in i en ny tid. En viktig del i det arbetet är att dra nytta av fördelarna med digitala arbetssätt och samtidigt sätta den personliga kundrelationen i fokus. Lamooi har samarbetat med Wolters Kluwer under flera år och använder Capego Bokslut och Capego Skatt för att säkerställa en modern, effektiv och säker bokslutsprocess för sina kunder. 

Utmaning & drivkrafter

Robert Wennberg Lamooi

När Robert Wennberg började på Lamooi Accounting för ett antal år sedan var redovisningsbyrån i början av sin tillväxtresa. Vid den tiden jobbade byrån i äldre, mer traditionella system för löpande bokföring och bokslut. 

För att kunna arbeta mer framtidsinriktat ville Lamooi modernisera sina arbetssätt och även komma ifrån den traditionella bilden av en redovisningsbyrå som ”bara” bokför och skickar ut rapporter. De har lett till att Lamooi har satsat stort på att utveckla både sina kundsamarbeten och hur de jobbar internt. Med nära och täta, personliga kundkontakter håller sig redovisningskonsulterna på Lamooi mer uppdaterade om kundernas dagliga verksamhet. Det gör att de kan arbeta mer proaktivt och får fler möjligheterna att bidra med sin expertis. För att utvecklas i den riktningen behövde Lamooi byta till mer moderna, flexibla system.

– Vi sökte aktivt efter ett bokslutssystem som både såg modernt ut och var enkelt att använda, men upplevde att många system på marknaden kändes gamla. För oss var det viktigt att hitta ett system där vi kände att leverantören verkligen satsar framåt i tiden. Vi ville inte ha ett system som det satsades stort på för tio år sedan och som bara vidareutvecklas fram till idag, berättar Robert som idag är kontorschef och delägare på Lamooi.

Val av lösning 

Mycket har hänt inom redovisningsbranschen de senaste åren. För Lamooi är det viktigt att hänga med i allt nytt som kommer för att kunna erbjuda moderna, effektiva och flexibla kundleveranser. Att utvecklas mot mer digitala arbetssätt har därför varit ett naturligt steg. Det är även något som kunderna har efterfrågat.

Att valet av bokslutssystem föll på Capego Bokslut var främst för att det är en modern lösning som Lamooi tyckte såg bra ut och passade deras behov väl, till exempel genom den automatiska API-kopplingen. 

– Jämfört med många andra bokslutssystem representerade Capego något nytt. När Capego Skatt sedan lanserades var det självklart för oss att lägga till även skatteprogrammet. Vi såg en stor fördel att kunna logga i samma klient och ha tillgång till både bokslut och skatt parallellt. Jag känner inte till om det finns något så komplext skattesystem som är integrerat med bokslut, i samma program, som det är i Capego. 

Förväntningar & Resultat

Genom att arbeta med systemstöd motsvarande Capego kan Lamooi ligga i framkant. En smidig bokslutsprocess och digital signering uppskattas särskilt mycket av kunderna. Robert själv betonar enkelheten och användarvänligheten i Capego. Han upplever att startsträckan är kort för nya kollegor som ska lära sig systemet: 

– Ibland har vi valt att parallellt med Capego testa andra system som nya redovisningskonsulter hos oss har arbetat i tidigare. När de jämför med det de är vana vid upptäcker de enkelheten med Capego. Då blir en bekräftelse på att det inte finns anledning att byta när Capego funkar så bra och upplevs så enkelt att använda.

Lamooi uppskattar enkelheten i att lägga upp kunder och tilldela behörigheter. Capego passar också särskilt bra vid mycket distansarbete, som byrån har fått ställa om till under pandemin. 

– Med Capego är det smidigt att dela på arbetet. Om jag exempelvis har börjat jobba med ett bokslut, är det enkelt för en kollega att ta vid. Bara att logga in i Capego och fortsätta boksluts- och deklarationsarbetet, utan att vi behöver skicka filer eller göra någon större överlämning mellan varandra.

Capego Bokslut och Skatt har Lamooi fått en smidigare och mer effektiv bokslutsprocess, med all information samlat på ett ställe. 

– Mer digitala bokslutsprocesser med information som uppdateras i realtid har också bidragit till att tillgängligheten har ökat och kontrollen blivit ännu bättre. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen tillsammans med Capego och Wolters Kluwer, som jag upplever är en leverantör som satsar framåt, avslutar Robert Wennberg.

Om Lamooi Accounting
Redovisningsbyrån Lamooi har tio anställda och kontor i Stockholm: ”Vi tror starkt på att en bra ekonomi är en av grundstenarna till ett bra samhälle. Därför är vårt syfte att hjälpa Sveriges företagare att maximera sin potential. Vårt huvudfokus är att få våra kunder så lönsamma och ha så bra ekonomi som möjligt och på det sättet bygger vi tillsammans ett bättre samhälle. Att bokföring ska göras bra, effektivt och i tid är en självklarhet, det ska bara funka. Att kunderna ska kunna använda redovisningen och siffrorna till att fatta rätt beslut i rätt tid, och på så sätt driva sin verksamhet till bättre lönsamhet, det är det viktiga.” 
Back To Top