Trestné konanie predstavuje zložitý komplex fáz a štádií, ktoré sú typické množstvom vzájomne si zodpovedajúcich práv a povinností jednotlivých subjektov trestného konania a neskôr strán trestného konania. Dobrá a kvalitná orientácia v jednotlivých štádiách trestného konania a rovnako tak aj poznanie jednotlivých procesných práv a povinností rôznych subjektov (strán) trestného konania predstavuje základ pre pochopenie trestného procesu. Navigátor k trestnému konaniu umožňuje rôznym subjektom (stranám) lepšie sa zorientovať v trestnom konaní, v jeho jednotlivých fázach, štádiách, pochopiť ich obsah, zmysel a podstatu, ako aj jednotlivé trestno-procesné úkony, ktoré sú v rámci nich vykonávané. Určený je ako pomôcka nielen orgánom činným v trestnom konaní, súdom a slobodným povolaniam, ale aj takým subjektom trestného konania, ako je obvinený (obžalovaný), svedok, poškodený, zúčastnené osoby a pod. Z pohľadu jednotlivých subjektov systematicky popisuje priebeh trestného konania od jeho samotného začiatku až po výkon právoplatne uloženej trestnoprávnej sankcie. Rovnako tak uľahčuje orientáciu sa v komplexe práv a povinností, ktoré sú v jednotlivých fázach a štádiách trestného konania priznané a uložené jednotlivým subjektom (stranám) trestného konania.

Prečo ASPI Navigátor?

Kvalitu obsahu systému ASPI Navigátor garantuje tím právnikov z oblasti trestného práva

Z aktuálnych postupov vyberáme:

  • Trestné oznámenie vo vzťahu k EÚ
  • Trestné konanie na inom základe ako trestné oznámenie
  • Osobitne skrátené vyšetrovanie
Dohodnite si stretnutie s obchodným zástupcom a nechajte si predstaviť ASPI Navigátor.
Back To Top