Prečo ASPI Navigátor?

Kvalitu obsahu systému ASPI Navigátor garantuje tím právnikov z oblasti daňového práva

Mgr. Jaroslav Nižňanský
Pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii JNC Legal s.r.o. v Bratislave a ako usadený európsky advokát v Českej republike. Je členom Slovenskej advokátskej komory (SAK), Českej advokátskej komory (ČAK) a Medzinárodnej asociácie mladých právnikov (AIJA). Popri výkone advokácie tiež vykonáva funkciu konkurzného správcu. Venuje sa aj publikačnej činnosti, pričom s vydavateľstvom Wolters Kluwer autorsky spolupracuje od roku 2011.

Mgr. Lucia Huntatová
Pôsobí v advokátskej kancelárii JNC Legal s.r.o. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na občianske, obchodné, konkurzné a daňové právo. S vydavateľstvom Wolters Kluwer autorsky spolupracuje od roku 2013.

Z aktuálnych daňových postupov vyberáme:

  • Spôsob platenia dane
  • Daňová kontrola – začatie a ukončenie
  • Daňová exekúcia a spôsoby jej výkonu
  • Počítanie lehôt
  • Náležitosti podania
  • Započítanie daňového nedoplatku
  • Odklad platenia dane a povolenie splátok

Použité zdroje:

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Judikatúra, vzory podaní
  • Odkazy aj na iné súvisiace dokumenty a webové stránky
Dohodnite si stretnutie s obchodným zástupcom a nechajte si predstaviť ASPI Navigátor.
Back To Top