"Novinky v ASPI"
Právo01 mája, 2021

Novinky v ASPI k 30. 4. 2021

ku dňu 30. 4. 2021 sme do ASPI pridali:

do modulu Literatúra:

 • Justičná revue č. 3/2021 (20 dokumentov)
 • DaU č. 4/2021 (11 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 4/2021 (20 dokumentov)
 • DPH č. 4/2021 (14 dokumentov)
 • BOZP č. 4/2021 (13 dokumentov)
 • ROPr č. 4/2021 (10 dokumentov)
 • Odpady č. 4/2021 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 4/2021 (6 dokumentov)
 • ZSP č. 2/2021 (3 dokumenty)
 • Usmernenia Finančnej správy (8 dokumenty)
 • Dôvodové správy k č. 119-121, 124-128, 130-133, 137, 140, 141, 144-152, 154-156, 158/2021 Z.z. (28 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (14 dokumentov)
 • Magister Officiorum č. 2/2020 (11 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:

 • Labáth, Vladimír; Pružinská, Jana. Konflikt - ja, my, oni. 2021 (MM187SK).

do modulu Preklady:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon po novele zákonom č. 145/2021 Z.z. a zákonom č. 149/2021 Z.z.
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní po novele zákonom č. 141/2021 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

 • 105 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 247 záznamov

do modulu Vzory:

Nové vzory z oblasti Verejné obstarávanie:

 • VZ48002         Dohoda o začatí mediácie
 • VZ48003         Kniha mediácií
 • VZ48005         Potvrdenie o skončení mediácie
 • VZ48004         Potvrdenie o účasti na mediácii
 • VZ48001         Poučenie o mediácii

Upravené vzory z oblasti BOZP:

 • Vz49001          Vnútorný predpis pre pracovné úrazy a iné úrazy
 • Vz49004          Záznam z kontroly BOZP
 • Vz49013          Vnútorný predpis pre bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
 • Vz49018          Vnútorný prevádzkovo bezpečnostný predpis
 • Vz49022          Vnútorný predpis pre kontrolnú činnosť BOZP
 • Vz49202          Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre kat 1-2
 • Vz49203          Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre kat 3-4

do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 2/2021 (10 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 3.5.2021 – 3.743.559 judikátov,

tzn. od 3.4.2021 pribudlo 28.552 judikátov

kontakty
Back To Top