Zmiany zachodzące na rynku w ostatnich 3 latach doprowadziły do niespotykanych dotąd weryfikacji strategii w zakresie zarządzania benefitami pracowniczymi. Jedne z historycznie najniższych wskaźników stopy bezrobocia przekładające się na wyzwania związane z poszukiwaniem pracowników i liderów w połączeniu z presją konkurencji sektorowej w kontraście do zachodzących zmian makro i mikro ekonomicznych na nowo zdefiniowały podejście, planowanie, wdrażanie i weryfikację możliwości budżetowych. W odpowiedzi na opisaną wyżej transformację zaprezentujemy przykłady zmian wdrożonych wśród obsługiwanych Klientów.

Korzyści dla uczestników z wizyty podczas prelekcji:

  • Poznanie modelu współpracy oferowanego przez Benefit Solution przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze benefitów pracowniczych,
  • Przegląd strategii budowania programów benefitów w różnych sektorach, z uwzględnieniem pandemii i bieżących zmian (przykłady z różnych sektorów),
  • Możliwość zapoznania się ze zmianami zachodzącymi na rynku na przykładzie opieki medycznej/ubezpieczeń zdrowotnych. Perspektywa pracodawców versus perspektywa dostawców (przykłady).

Kluczowe zagadnienia wystąpienia:

  • Różne strategie zarządzania benefitami pracowniczymi na różne czasy
  • Jak znaleźć środki na sfinansowanie benefitów pracowniczych w obliczu presji budżetowej oraz skomplikowanego otoczenia makro i mikroekonomicznego.
  • Wnioski, które możemy wyciągnąć na przyszłość z doświadczeń ostatnich 3 lat (pandemia, wybuch wojny, inflacja i wzrosty kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw)

Serdecznie zapraszam!

Krzysztof-Zglinski_nowe_RiP

Prezes Zarządu Benefit Solution Sp. z o.o.

Powrót do programu
Back To Top