Czy wdrożenie podpisu elektronicznego w firmie to już konieczność? Tomasz Plata, Co-Founder & VP Autenti podczas prezentacji opowie m.in. jak filozofia paperless wpływa na wizerunek firmy jako pracodawcy oraz jak propagować kulturę zero emisyjności wśród pracowników.

Korzyści dla uczestników wystąpienia:

  • Poznanie czym jest filozofia paperless?
  • Praktyczna nauka o tym, jak wprowadzać kulturę paperless do firmy i propagować ją wśród swoich pracowników?
  • Przykład firmy realizującej wew. strategię paperless

Kluczowe zagadnienia prelekcji:

  • Paperless jako element ESG
  • Propagowanie filozofii paperless w firmie
  • Wpływ realizowania strategii CSR w firmie na pozyskiwanie nowych pracowników oraz utrzymanie już obecnych

Serdecznie zapraszam na wykład!

Tomasz-Plata_RiP

Co-Founder & VP Autenti

Powrót do programu
Back To Top