Już po raz siódmy Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokonała wyboru dziesięciu laureatów, którym przyznała tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2018”. Po raz drugi w historii członkowie kapituły mieli też prawo przyznać do pięciu nagród specjalnych.

W siódmej edycji konkursu „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer przede wszystkim liczyły się innowacyjność, kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych oraz wiedza, najlepiej pogłębiana w ramach pracy naukowej. Szczególnie cenne były przedstawione rekomendacje i opinie przełożonych, współpracowników czy klientów oraz skala zaangażowania pro bono. No i istotny był wiek – najwyżej 35 lat.

Uroczysta gala VII edycji konkursu odbyła się w czwartek 15 listopada 2018 w Domu Dochodowym przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Statuetki wręczyli zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej – Dominika Sikora-Malicka oraz Włodzimierz Albin prezes Wolters Kluwer Polska. Galę poprowadziła dyrektor działu serwisów informacyjnych Wolters Kluwer Polska oraz redaktor naczelna serwisu Prawo.pl – Ewa Usowicz.

Gościem specjalnym gali był prof. Jerzy Stelmach, który wygłosił porywający i niezwykle inspirujący wykład pt. „Od argumentacji do manipulacji”.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawa z d. 20.XI.2018 r.

I miejsce w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018

Michał Zacharski

31 lat, adwokat, mgr filologii klasycznej, Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska

Michał Zacharski to gruntownie wykształcony humanista. Ukończył studia w dziedzinie prawa i filologii. Pasjonuje go logika, filozofia i historia idei. Ma też ponadprzeciętne zdolności krasomówcze. To wszystko pomaga mu odnosić sukcesy na sali sądowej. W setkach postępowań pełnił funkcję obrońcy, pełnomocnika lub doradcy, nie tylko w sprawach karnych, co stanowi jego główną specjalizację, lecz także cywilnych i administracyjnych. Wszystkie kasacje do SN, których dotąd był autorem lub współautorem, okazały się skuteczne.

Zacharski jest obrońcą pro bono wielu członków i sympatyków ruchu Obywatele RP w sprawach dotyczących aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa (głównie kontrmanifestacji organizowane podczas zgromadzeń cyklicznych). „Korzystając z zaplecza wykształconego znawcy Antyku, umie stanąć po stronie wartości przechowywanych w dorobku cywilizacji, a obrazu tych wartości nigdy nie przesłaniają mu techniczne szczegóły prawa czytanego z ich pominięciem” – napisał w swojej opinii jeden z działaczy ruchu.

Mecenas angażuje się też w działalność samorządu adwokackiego – jest m.in. zastępcą rzecznika dyscyplinarnego warszawskiej izby oraz członkiem Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy okręgowej radzie. Ukończył prawo na UKSW w Warszawie, odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku przyszłego roku będzie bronił dysertacji doktorskiej. W 2011 r. zdjęcie przedstawiające go podczas podjazdu na szczyt na rowerze górskim znalazło się na plakacie całej serii wyścigów MTBCross Maraton. Gra na gitarze i fortepianie. Jakby tego było mało, przez rok studiował fotografię.

II miejsce w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018

Izabela Nowacka

34 lata, radca prawny, Shell Polska

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem zatrudnionym przez Shell do globalnej obsługi prawnej dla spółek z grupy międzynarodowego koncernu. Zapoczątkowała tym samym nowy trend – outsourcing wewnętrzny usług prawnych – naśladowany obecnie przez inne korporacje w Polsce. Od marca 2017 r., kiedy objęła stanowisko legal counsel, pracuje przy międzynarodowych umowach dla sektora Projects and Technology firmy Shell zajmującego się dostarczaniem rozwiązań technologicznych, sprzedażą opatentowanych produktów oraz świadczeniem usług związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem rafinerii na całym świecie.

W czerwcu 2017 r. koncern powierzył jej dodatkowo globalną obsługę prawną spółek z grupy obejmującą umowy z zakresu nowych technologii IT i wsparcie prawne procesu digitalizacji Shell. Mecenas Nowacka prowadzi także szkolenia wzmacniające świadomość prawną z dziedziny ethics & compliance. W latach 2009–2016 pracowała w firmie nazwa.pl, jednej z największych polskich spółek z branży IT (od 2013 r. jako kierownik działu prawnego). W 2015 r. uruchomiła też portal ochronadanych.biz i zajęła się wspieraniem polskich przedsiębiorców przy wdrażaniu RODO.

Izabela Nowacka jest absolwentką dwóch kierunków: prawa i administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu tego roku na tym samym wydziale obroniła pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego, promowaną przez prof. dr hab. Fryderyka Zolla. W swojej pionierskiej rozprawie podjęła problematykę umów o wszelkie świadczenia w postaci danych elektronicznych (w tym oprogramowanie, pliki uzyczne, video, tekstowe czy bazy danych). Zna języki angielski i francuski (biegle) oraz podstawy niederlandzkiego. W wolnych chwilach podróżuje, gra w golfa, uwielbia także współczesne malarstwo i literaturę.

III miejsce w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018

Tomasz Krzyżewski

27 lat, magister prawa, Coca-Cola HBC Polska

Ten należący do najmłodszych laureatów w historii konkursu Rising Stars prawnik zajmuje stanowisko dyrektora ds. prawnych w Coca-Cola HBC Polska i ze współpracownikami zbiera laury przyznawane przez korporacyjne struktury (m.in. nagroda za wyjątkowe osiągnięcia dla zespołu roku 2017). „Tomasz błyskawicznie reaguje na potrzeby klienta wewnętrznego, chociażby działu marketingu czy sprzedaży. Co więcej, odnajduje się i dostarcza dużo wartości także w bezpośrednim kontakcie z detalistami i hurtownikami, co w niezwykle konkurencyjnej obecnie branży FMCG wymaga bardzo wysokiego poziomu kompetencji społecznych i zdrowego nastawienia na klienta” – napisał w swojej opinii Michał Szparaga, jeden z menegerów. Pracę w spółce Tomasz Krzyżewski rozpoczął jako student piątego roku prawa na WPiA UW. Już wówczas interesowały go zagadnienia handlu detalicznego i hurtowego. Pracę magisterską z prawa ochrony konkurencji pisał na temat procesów koncentracyjnych na rynku sieci handlowych.

Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW, gdzie pisze pracę z zakresu prawa antymonopolowego pod kierunkiem dr hab. Cezarego Banasińskiego. Jest autorem publikacji naukowych z prawa ochrony konkurencji, w tym współautorem podręcznika prawa antymonopolowego.

Laureaci w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018

4. Jarosław Szewczyk

31 lat, adwokat, magister ekonomii międzynarodowej, LL.M., Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni

Od ponad dwóch lat stoi na czele departamentu usług finansowych Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. 1 stycznia 2019 r. zostanie partnerem. Ma już ugruntowaną pozycję eksperta w dziedzinie nowoczesnych usług finansowych, w szczególności z zakresu FinTech i RegTech. Jest m.in. członkiem grupy roboczej ds. blockchain powołanej w tym roku przez KNF (podgrupa ds. aktywów wirtualnych). Jego zainteresowania ogniskują coraz mocniej wokół tematyki kryptoaktywów, procesów ICOs (initial coin offerings) oraz ETO (equity token offerings). Świadcząc usługi prawne, chętnie sięga po najnowsze narzędzia prawne, starając się wykorzystywać swoją wiedzę nie tylko z dziedziny finansów, lecz również ekonomicznej analizy prawa. Do jego pasji zawodowych zalicza się też prawo ochrony konkurencji. Jak zaznaczył w swojej rekomendacji partner zarządzający kancelarii RKKW Krzysztof Wróbel, jego znakomity kontakt z klientami wynika z jego wyjątkowych zdolności analitycznych, wspomaganych „nie tak częstą u prawników znajomością rachunkowości oraz najnowszych rozwiązań informatycznych”.

Jest absolwentem stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pod opieką naukową prof. Jerzego Pisulińskiego obronił pracę doktorską zatytułowaną „Nowacja”. Jego monografia na temat nowacji ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w 2018 r.

5. Paweł Bartosiewicz

31 lat, radca prawny, kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich

Doktor Bartosiewicz z powodzeniem łączy praktykę prawa z pracą naukową. Publikował już samodzielnie i w zespołach autorów w Polsce i Wielkiej Brytanii – zarówno w wydawnictwach specjalistycznych, jak i w prasie codziennej. Jest specjalistą prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a także bankowych sporów sądowych. A że w tej dziedzinie często dochodzi do sytuacji kryzysowych lub takich, w których kryzysowi należy jak najszybciej zapobiec (np. gdy klient jest bliski upadłości), oprócz wiedzy prawniczej przydają mu się zasady przyswojone w żeglarstwie pełnomorskim, które jest jego pasją – szybkie działanie i współpraca w warunkach jasnego podziału zadań.

W macierzystej kancelarii pracuje w polskich i międzynarodowych zespołach przy sprawach o dużej wadze finansowej – od kilku milionów złotych po 1 mld euro. Łączy duże jak na swój wiek doświadczenie z otwartością na nowe instrumenty prawne. Ceniony przez klientów za niestandardowe rozwiązania. Reprezentował spółkę wiatrową w prawdopodobnie pierwszej w Polsce sądowej restrukturyzacji w tej branży, która znalazła się niedawno w niezasłużenie złej kondycji. Mecenas Bartosiewicz jest też wykładowcą Akademii Prawa Bankowego, programu szkoleniowego dla młodszych pracowników banków.

6. Beata Bieniek-Wiera

34 lata, adwokat, kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy

Łączy znajomość prawa i ekonomii. Jest specjalistką od wielomilionowych sporów korporacyjnych, przestępczości gospodarczej oraz komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jak mówią w kancelarii, której jest wspólnikiem i w której zorganizaowała departament przestępczości gospodarczej, specjalistką od spraw beznadziejnych. Stworzyła w niej nowy produkt prawny: analizę ryzyka i zagrożeń popełniania przestępstw gospodarczych w organizacji. Była liderem projektów: prywatyzacji JSW czy przejęcia PSKOK w zarząd komisaryczny. To m.in. dzięki jej argumentacji Sąd Najwyższy wydał precedensowe orzeczenie w sprawie o sygn. akt V CSK 223/11 – wynika z niego, że oświadczenie woli członka rady nadzorczej o rezygnacji jest skuteczne z chwilą dojścia tego oświadczenia do organu, który go powołał. Dzięki temu klient kancelarii odzyskał władzę korporacyjną nad spółką, mimo że jego wspólnik posiadał 50 proc. akcji.

– W sytuacjach stagnacji w sporze korporacyjnym nie jest to typowy prawnik, który obsługuje podmiot gospodarczy, ale prawnik doradca biznesowy, strateg – mówi o niej mec. Leszek Paterek, jej współpracownik m.in. przy tej sprawie. Mecenas Bieniek-Wiera jest także kuratorem i likwidatorem spółek z urzędu.

7. Barbara Błach-Bujak

31 lat, aplikant radcowski, kancelaria Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna

Od ośmiu lat pracuje, obecnie jest na II roku aplikacji radcowskiej. Ukończyła studia doktoranckie na swojej macierzystej uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim – i jest wspólniczką w kancelarii. Wcześniej była kierownikiem działu procesowego w jednej z największych kancelarii zajmującej się prawem transportowym i nowymi technologiami. W branżowych czasopismach publikuje artykuły na temat transportu drogowego i nowych technologii. Przede wszystkim jednak we współpracy z prawnikami amerykańskimi przeciera ścieżki rejestracji nowych technologii jako wyrobów medycznych.

Jej największym sukcesem wieńczącym dwa lata ostatniej pracy jest zarejestrowanie aplikacji Aba Dromnibus – narzędzia multimedialnego uzupełniającego terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem. Jest to pierwsza tego typu aplikacja na tablet, która uzyskała certyfikat wyrobu medycznego, co rewolucjonizuje dostęp do odpowiedniej terapii.

Jako była zawodniczka klubu KS Korona Kraków broni honoru kobiet w corocznym turnieju szachowym prawników organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

8. Dawid Kulpa

31 lat, radca prawny, HB Reavis Poland

W zespole prawnym dewelopera był odpowiedzialny m.in. za obsługę pierwszego projektu realizowanego na gruntach kolejowych w Warszawie w formule joint venture. Wśród jego sukcesów jest skutecznie przeprowadzony podział spółki kapitałowej w formule joint venture przez wydzielenie w ten sposób, że jedynie wskazani w planie podziału wspólnicy spółki dzielonej zostali wspólnikami spółki przejmującej (na podstawie art. 531 par. 5 k.s.h.). Jego multidyscyplinarna praca magisterska („Dopuszczalność zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie stosunku pracy wobec ich pozycji w systemie prawa pracy hic et nunc”) zdobyła III nagrodę w prestiżowym konkursie „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego. „Opracowanie stanowi zupełnie samodzielną monografię na temat zatrudnienia członków zarządu” – oceniła ją prof. M. Gersdorf, promotorka.

Mecenas Kulpa angażuje się w projekty społeczne: Kliniki Prawa UW, wsparcie fundatorów przy zakładaniu fundacji na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. Jeszcze na studiach zakładał międzywydziałowe koło naukowe o państwie prawie i polityce „Centesimus Annus”.

9. Dawid Radziszewski

32 lata, adwokat, Grupa Kapitałowa Selvita

Umiejętnie łączy wiedzę prawniczą ze znajomością trendów rynkowych w niełatwej branży biotechnologicznej. Pracuje nad unikalnymi w polskiej skali projektami prawnymi, doradzając jednej z największych europejskich firm wyspecjalizowanych w odkrywaniu i rozwoju leków onkologicznych. W grupie kapitałowej przewodzi działowi prawnemu, który stworzył od podstaw. Odpowiada za całość kwestii prawnych, w tym za zarządzanie procesami prawnymi spółek powiązanych w różnych jurysdykcjach. Doradza nie tylko w zakresie prawnym, lecz również w kwestiach na styku prawa i biznesu, szczególnie w sferze rozwoju strategii korporacyjnej oraz relacji inwestorskich.

Współpracownicy i klienci mec. Radziszewskiego podkreślają jego kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, które szczególnie przydaje się podczas negocjacji umów dotyczących badań innowacyjnych. Każda transakcja w tym obszarze jest specyficzna i jej odpowiednie przygotowanie wymaga od prawnika zagłębienia się w naukowy zakres badań czy też aplikacji patentowych. Dodatkową trudnością jest międzynarodowy aspekt tych transakcji, który wymaga umiejętności porozumienia się z zespołami naukowców, rzeczników patentowych oraz zewnętrznymi partnerami.

Dawid Radziszewski odpowiadał m.in. (wraz z niemiecką kancelarią Dechert LLP) za negocjacje umowy licencyjnej dotyczącej związku SEL24, potencjalnego innowacyjnego leku przeciwnowotworowego, który aktualnie znajduje się w badaniach klinicznych (łączna wartość umowy to 379 143 091 zł plus tantiemy z przyszłej sprzedaży). Współpracował z Instytutem Allerhanda przy opracowywaniu wniosków badawczych (prawo spółek), organizacji konferencji naukowych, a także sporządzaniu ekspertyz prawnych.

Obecnie jest na II roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę pisze na temat projektów badawczo-rozwojowych leków innowacyjnych, w tym ukształtowania umów licencyjnych. Traktuje to nie tylko jako szczebel własnej kariery naukowej, lecz również jako sposób na przekazanie swojej wiedzy innym polskim prawnikom, co przy spodziewanym rozwoju rynku biotechnologii może się okazać nieocenione dla dużej części środowiska.

10. Julita Mazurkiewicz

34 lata, adwokat, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki

Mecenas Mazurkiewicz ma już 12-letnie doświadczenie jako prawnik transakcyjny – prowadziła duże, skomplikowane, także transgraniczne transakcje fuzji i przejęć w różnych sektorach gospodarki – a przy tym poświęca się pracy naukowej (jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych PAN, pisze pracę o zdolności sądowej przed ETPC). Na co dzień doradzając międzynarodowym firmom, jednocześnie zajmuje się odpowiedzialnością biznesu za prawa człowieka, a także kwestią zapewnienia skutecznych, sądowych i pozasądowych, mechanizmów rozpatrywania skarg na naruszenia praw człowieka w związku z działalnością gospodarczą. Z jej inicjatywy kancelaria CMS przystąpiła do porozumienia o zapewnieniu tłumaczeń wyroków ETPC na język polski.

Mecenas Mazurkiewicz bierze udział w dorocznym Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy. Aktywnie działa także w Polskiej Fundacji Wspierania Zatrudnienia Wspomaganego, której celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Współpracowała również z Amnesty International a także z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA.

Choć nieobcy jest jej sport (bieganie, joga czy tenis), jej największą pasją w życiu prywatnym jest literatura. Prowadzi blog o książkach Julita Czyta.

Laureaci nagrody specjalnej w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018

11. Michał Bohaczewski

29 lat, dr nauk prawnych, prawnik w kancelarii Baker McKenzie

Kapituła doceniła przygotowanie naukowe w dziedzinie własności intelektualnej i znajomość różnych kultur prawnych, które pozwalają dr. Bohaczewskiemu obsługiwać globalnych klientów z najwyższej półki. Ma ponad czteroletnie doświadczenie, które zdobył w renomowanych firmach prawniczych, także za granicą.

Do zespołu własności intelektualnej warszawskiego biura Baker McKeznie dołączył rok temu, od września równolegle współpracuje z biurem kancelarii w Zurychu. Angażuje się przede wszystkim w sprawy dotyczące prawa znaków towarowych, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa patentowego.

Doradza klientom z branż: mody, dóbr luksusowych, kosmetycznej, farmaceutycznej, lotniczej oraz IT. Pracuje m.in. przy rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych, które zyskują coraz większe znaczenie w przestrzeni cyfrowej i z uwagi na swoją nietypowość wymagają od pełnomocników kreatywności przy przedstawianiu oznaczeń tak, by w efekcie przekonać urząd rejestrujący do udzielenia ochrony. Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim. Posługuje się również językiem włoskim i rosyjskim. Współpracownicy podkreślają, że umiejętnie łączy pracę zawodową i akademicką. Jest wykładowcą francuskiego prawa własności intelektualnej w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie, prowadzi też zajęcia dla studentów jako pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW.

Obronił rozprawę doktorską („Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy”) przygotowaną w języku francuskim w ramach cotutelle na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas. Pracę doceniono zarówno we Francji, jak i w Polsce.

12. Rafał Celej

34 lata, adwokat, LL.M., kancelaria Kondracki Celej Adwokaci

Na kapitule szczególne wrażenie zrobiło to, że jako współzałożyciel kancelarii butikowej – specjalizującej się w obsłudze prawnej transakcji venture capital oraz start-upów technologicznych – z  powodzeniem konkuruje na rynku z wielkimi międzynarodowymi firmami prawniczymi. Zagadnieniami związanymi z transakcjami venture capital, private equity, fuzjami i przejęciami, ładem korporacyjnym, restrukturyzacją czy finansowaniem kapitałowym zajmuje się już ponad dekadę, przez pierwszych kilka lat jako członek zespołu kancelarii Dentons. Doradzał przy największych i najgłośniejszych transakcjach venture capital na polskim rynku.

Od ponad dwóch lat działa pod własnym szyldem. Klienci doceniają jego zaangażowanie (nawet gdy sprawą zajmuje się także inny prawnik kancelarii), pomysłowość w szukaniu rozwiązań oraz to, że dysponuje pomocną w pracy siecią międzynarodowych kontaktów na rynku VC. „Odkąd zaczęliśmy współpracę, jestem pod ciągłym wrażeniem jego umiejętności strategicznego myślenia w kontekście pozycjonowania na rynku naszej kancelarii, a także jego kreatywnych i innowacyjnych planów dla jej rozwoju. Liczba nowych klientów, których udaje mu się pozyskać, oraz rosnąca liczba transakcji, które realizuje rok po roku, są imponujące” – napisał w swojej rekomendacji adw. Marcin Kondracki, wspólnik Rafała Celeja.

Mecenas Celej ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia LL.M. na London School of Economics, w której obronił dysertację porównawczą dotyczącą ról dyrektorów niezależnych w polskich radach nadzorczych oraz dyrektorów niewykonawczych w radach anglosaskich w kontekście kryzysu ekonomicznego z lat 2008–2009.

Jest miłośnikiem tenisa i golfa – startuje i odnosi sukcesy w wydarzeniach sportowych organizowanych przez samorząd adwokacki. W 2016 r. zwyciężył w zawodach Toga Golf.

13. Mariusz Olężałek

32 lata, adwokat, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz indywidualna kancelaria adwokacka w Łodzi

Jest doktorem nauk prawnych o podwójnej specjalności – prawo karne i postępowanie karne, a także zapewne jednym z najmłodszych w Polsce prodziekanów prawa na uczelni wyższej. Jest związany z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. To m.in. dzięki jego wysiłkom AHE uzyskała w zeszłym roku uprawnienia do prowadzenia prawniczych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Doktor Olężałek współtworzył koncepcję programu i kształcenia opartego w dużej mierze na zajęciach warsztatowych. Od 2014 r. jest również koordynatorem oraz opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku administracja i zarządzanie publiczne w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi. Studenci doceniają to, że uczy z pasją i błyskiem w oku, wykorzystując nieszablonowe rozwiązania. W pracy dydaktycznej nie stroni od nowinek technicznych, co jest zresztą zrozumiałe, zważywszy na to, że zajęcia prowadzi – w zależności od zapotrzebowania – na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz poprzez platformę zdalnego nauczania (na swoim koncie ma już ponad 800 godzin e-learningu). Prowadzi także szkolenia dla aplikantów adwokackich.

Pro bono stale udziela pomocy prawnej fundacji Przytul Kota.

14. Jakub Szlachetko

32 lata, adwokat, kancelaria „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”, Uniwersytet Gdański

Kapitule zaimponowała jego interdyscyplinarność. Jest prawnikiem, ale także administratywistą i urbanistą. To rzadkie połączenie kwalifikacji zawodowych pozwala mu kompleksowo wpierać klientów, zwłaszcza podmioty realizujące zadania publiczne. Poza tradycyjną obsługą prawną jest w stanie zaoferować im także doradztwo w procesie planistycznym czy legislacyjnym oraz w innych procesach decyzyjnych. Prowadzenie własnej firmy to tylko jedna z form jego aktywności. Od 2010 r. jest asystentem na Uniwersytecie Gdańskim. Karierę naukową zaczął w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA, gdzie w 2015 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego”.

Od zeszłego roku jest związany z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Oceanografii i Geografii. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. takie kwestie, jak funkcjonowanie metropolii, planowanie przestrzenne i rewitalizacja czy partycypacja społeczna w kształtowaniu polityk publicznych.

Trzeci obszar działania mec. Szlachetki to współpraca z organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku i Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Jest też założycielem i prezesem prawniczego i administracyjnego think tanku Instytut Metropolitalny.

15. Alicja Zalewska

30 lat, adwokat, kancelaria Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Na szczególną uwagę zasługuje działalność społeczna pani mecenas. Zajmuje się tłumaczeniem na polski wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ramach projektu powstałego z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich (swoją pierwszą glosę do rozstrzygnięcia strasburskich sędziów przygotowała zresztą już w trakcie studiów). Jest też obrońcą pro bono osób ukaranych za uczestnictwo w protestach przeciwko reformie sądownictwa w 2017 r., których proces toczy się przed jednym z warszawskich sądów. Ponadto w tym roku w ramach akcji „Polka potrafi!” jako wolontariuszka remontowała przeznaczoną na mieszkania dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy placówkę Centrum Praw Kobiet.

Nie można nie wspomnieć o jej sukcesach zawodowych. Jako uznany ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej samodzielnie prowadzi wiele postępowań przed polskimi sądami (i ma na swoim koncie bardzo istotne zwycięstwa), Urzędem Patentowym RP, Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W EUIPO pracowała przed dołączeniem do zespołu Baker McKenzie, wydając pierwszoinstancyjne decyzje urzędu w sprawach spornych.

Regularnie pracuje w trzech językach: polskim, angielskim i hiszpańskim. Posługuje się także językiem włoskim. Wciąż pogłębia swoją wiedzę. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską (Trademark Protection and Tobacco Control Laws) poruszającą problem międzynarodowej ochrony praw własności intelektualnej w zderzeniu z przepisami antytytoniowymi.

Back To Top