Prawo europejskie w prawie własności intelektualnej

Nasza biblioteka wiedzy oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne jak i analizy szczegółowych zagadnień

W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek, m.in. analizujących kompleksowo orzecznictwo UE z zakresu prawa autorskiego, czy europejskie prawo wzorów przemysłowych.

 • Oprócz książek masz również dostęp do ponad 150 artykułów z czasopism omawiających oprócz ww. tematyk także zagadnienia z zakresu znaków towarowych czy wynalazków i patentów.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Ryszard Markiewicz, prof. Elżbieta Traple, prof. Ryszard Skubisz, dr Ewa Laskowska-Litak

uwaga

Zagadnienia dotyczące własności intelektualnej wymagają kompleksowej analizy uwzględniającej zazwyczaj odniesienia do prawa polskiego i prawa UE.

Zobacz listę książek i przykładowych artykułów

Monografie:

 • Laskowska-Litak Ewa (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, WKP 2019
 • Poźniak-Niedzielska Maria, Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, WK 2016
 • Sztobryn Karolina, Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej, LEX 2015

Artykuły z czasopism:

 • Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, Ewolucja koncepcji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Glosa 2014/1/63-82
 • Kowalczuk-Kędzierska Marta, Nowa definicja znaku towarowego - nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ZNUJ 2019/4/134-148
 • Promińska Urszula, Polska regulacja znaków towarowych na tle unormowania unijnego - zagadnienia wybrane, ZNUJ 2014/4/102-111
 • Żyrek Adrianna, Przyłapani na nielegalnym źródle - o dozwolonym użytku prywatnym z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa polskiego, ZNUJ 2019/4/53-72
 • Markiewicz Ryszard, Prawo pokrewne wydawców prasy, ZNUJ 2019/4/5-39
 • Gęsicka Daria Katarzyna, Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ZNUJ 2014/3/33-44

Komentujemy dla Ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa własności intelektualnej

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz komentarze do niektórych regulacji unijnych z zakresu własności intelektualnej:

 • rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych
 • rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin oraz
 • dyrektywy o prawach autorskich w ramach jednolitego rynku cyfrowego.
uwaga Unijne rozporządzenia z zakresu prawa własności intelektualnej obowiązują w Polsce bezpośrednio. natomiast odpowiednie unijne dyrektywy "wymuszają" zgodność z nimi przepisów ustaw o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej.

 


Nasi eksperci przybliżą Ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa własności intelektualnej.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też tzw. kamienie milowe orzecznictwa oraz glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwaga Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad prawa własności intelektualnej.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Pinkalski Zbigniew, Linkowanie do utworów i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016
 • Brancusi Lavinia, Publiczne ujawnienie, zorientowany użytkownik oraz swoboda twórcza na przykładzie wzoru kartonowego elementu strukturalnego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 października 2015 r., T-251/14, LEX/el. 2015
 • Klafkowska-Waśniowska Katarzyna, Bezpłatne odtwarzanie fonogramów w gabinecie dentystycznym a publiczne udostępnianie utworu chronionego prawem autorskim. Glosa do wyroku TS z dnia 15 marca 2012 r., C-135/10, LEX/el. 2012
 • Czerniawski Michał, Mere conduit ("zwykły przekaz"): odpowiedzialność dostawców publicznego dostępu do internetu za naruszenia praw autorskich przez jego użytkowników. Glosa do wyroku TS z dnia 15 września 2016 r., C-484/14, LEX/el. 2017
 • Lampart Marta, Ocena podobieństwa znaków graficznych (krówki z Milanówka). Glosa do wyroku S(PI) z dnia 9 kwietnia 2014 r., T-623/11, LEX/el. 2015

Omówienia:

 • Bujalski Rafał, Messi obronił swój znak towarowy przed Trybunałem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 17 września 2020 r., C-449/18 i C-474/18 P (Messi), LEX/el. 2020
 • Sztobryn Karolina, Urbanek Anna, Ochrona autorska dla utworów funkcjonalnych. Omówienie wyroku TS z dnia 11 czerwca 2020 r., C‑833/18 (CNIL), LEX/el. 2020
 • Baranowska-Zając Wioleta, Bujalski Rafał, Wypożyczalnie aut nie zapłacą tantiem. Omówienie wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2020 r., C-753/18 (Stim i SAMI), LEX/el. 2020

W interpretacji polskich przepisów z zakresu własności intelektualnej nie pominiesz orzeczeń europejskich

 • Oprócz orzeczeń sądów polskich pod artykułami: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. art. 6 ust. 1 pkt 4) oraz prawie własności przemysłowej (np. art. 129(1) ust. 1 pkt 7) i innych aktów z zakresu prawa własności intelektualnej znajdziesz także istotne dla ich wykładni orzeczenia sądów europejskich.
 • Pomiędzy orzeczeniami europejskimi a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 • Wraz z orzecznictwem sądów polskich powiązanych z polskim przepisem otrzymujesz całość wykładni sądowej na jego temat.
uwaga Formalnie, wszystkie orzeczenia europejskie "powinny być" prezentowane w programie tylko pod przepisami unijnych aktów prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej, bo to ich, a nie polskich ustaw czy rozporządzeń, bezpośrednio dotyczą.

 


Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa własności intelektualnej.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa własności intelektualnej. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa własności intelektualnej, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

 


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top