Prawo europejskie a ochrona praw człowieka
Komentujemy dla Ciebie najważniejszy akt z zakresu ochrony praw człowieka

 • W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczny podartykułowy komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej Protokołów.
 • Komentarz jest aktualizowany co kilka lat.
 • Autorem komentarza jest adwokat Marek Antoni Nowicki - były sędzia Europejskiej Komisji Praw Człowieka.

uwaga

Europejska Konwencja Praw Człowieka, chociaż jest aktem lakonicznym w treści, stanowi "żywy instrument", musi więc być interpretowana z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości.


Nasza biblioteka wiedzy oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne, jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów kilkudziesięciu książek m.in. o prawach ofiar przestępstw, standardach traktowania osób pozbawionych wolności, rzetelnym procesie cywilnym i karnym.
 • Oprócz książek masz również dostęp do kilkuset artykułów z czasopism omawiających różne aspekty ochrony praw człowieka.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: dr Adam Bodnar, prof. Ireneusz C. Kamiński, prof. Paweł Wiliński.
uwaga Ochrona praw człowieka wkracza w coraz więcej dziedzin życia, stąd do rozwiązania danego problemu w konkretnej dziedzinie coraz częściej konieczne staje się uwzględnienie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy Karty Praw Podstawowych UE.

Zobacz listę książek i przykładowych artykułów

Monografie:

 • Dawidziuk Ewa, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, LEX 2013
 • Jurczyk Tomasz, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oficyna 2009
 • Jasiński Filip, Karta Praw Podstawowych UE, ABC 2003
 • Paweł Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Oficyna 2009
 • Ireneusz C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Oficyna 2010
 • Adam Bodnar (red.), Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (red.), Roman Wieruszewski (red.), Mirosław Wyrzykowski (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Oficyna 2010

Artykuły z czasopism:

 • Jasiński Wojciech, Dostęp osoby oskarżonej o popełnienie czynu zagrożonego karą do adwokata na wstępnym etapie ścigania karnego - standard strasburski, EPS 2019/1/24-30
 • Krzywoń Adam, Ochrona dobrego imienia osoby zmarłej a wolność wypowiedzi - aktualny standard europejski, EPS 2018/8/18-25
 • Lawson Rick, Ochrona niezawisłości sądownictwa - możliwości i ograniczenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, cz. 1, EPS 2018/8/4-11
 • Ciechorski Jan, Przyjęcie osoby bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - uwagi w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • Skowron Agnieszka, Rzetelny proces karny w ujęciu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Prok.i Pr. 2017/11/5-34

Nasi eksperci pomogą Ci poznać i zrozumieć orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. "Wyławiamy" dla Ciebie również istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące praw podstawowych.
 • W efekcie przeważnie już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • Najważniejsze orzeczenia są analizowane przez uznanych teoretyków i praktyków prawa w glosach, przedstawiających zasadniczo skutki orzeczenia dla stosowania prawa w Polsce.
uwaga Śledzenie na bieżąco orzecznictwa europejskiego jest czasochłonne, wymaga dużego wysiłku i nierzadko dodatkowej specjalistycznej wiedzy. Co więcej, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne wyłącznie w języku obcym.

 

Zobacz przykłady omówień i glos

Glosy:

 • Mrowicki Marcin, Ukryty monitoring w miejscu pracy a ochrona prywatności pracowników. Glosa do wyroku ETPC z dnia 9 stycznia 2018 r., 1874/13, LEX/el. 2018
 • Górski Marcin, Znieważenie urzędników samorządowych a swoboda krytyki prasowej wyrażonej w formie satyrycznej. Glosa do wyroku ETPC z dnia 5 lipca 2016 r., 1799/07, LEX/el. 2016
 • Matusiak-Frącczak Magdalena, Swoboda wypowiedzi adwokata. Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 kwietnia 2015 r., 29369/10, LEX/el. 2015
 • Czepek Jakub, Skuteczne postępowanie w sprawie zgonu pacjenta będącego pod opieką lekarską - glosa do wyroku ETPC z dnia 13 listopada 2012 r., 46132/08, LEX/el. 2014

Omówienia:

 • Warecka Katarzyna, Cięcia w edukacji na pomoc dla autystycznych dzieci. Omówienie wyroku ETPC z dnia 10 września 2020 r., 59751/15 (G.L.), LEX/el. 2020
 • Warecka Katarzyna, Siłowe zatrzymanie ojca to nie widok dla dziecka. Omówienie wyroku ETPC z dnia 12 listopada 2019 r., 37735/09 (A. przeciwko Rosji), LEX/el. 2019
 • Marek A. Nowicki, Odrzucenie przez Sąd Najwyższy wniosku skarżącej o rewizję wyroku sądu karnego w następstwie wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Moreira Ferreira przeciwko Portugalii (nr 2) - wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 19867/12, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2016, LEX/el., 2017, LEX/el. 2017

Podpowiemy Ci, na które przepisy polskiego prawa mogą mieć wpływ orzeczenia europejskie z zakresu ochrony praw człowieka

 • W programie wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania konkretnych przepisów polskich ustaw, są powiązane z tymi przepisami, chociaż formalnie ich nie dotyczą. Wystarczą dwa kliknięcia i przeniesiesz się z orzeczenia do treści przepisu.
 • Powiązania między orzeczeniami a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
uwaga Orzeczenia europejskie wpływają na wykładnię polskich przepisów, nawet jeżeli nie dotyczą polskich spraw.

 


Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym zwłaszcza w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga Wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

 


Wyjaśnimy Ci, jak poprowadzić sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

 • W programie udostępniamy CI procedury postępowania przed ETPC. To przejrzyste diagramy, które ułatwią ci weryfikację np. sposobu sporządzenia i wniesienia skargi. Procedury podpowiedzą, jak doprowadzić do zarządzenia środków tymczasowych lub uzyskać zgodę na prowadzenie postępowania w innym języku niż urzędowy UE.
 • Autorem procedur jest prof. Ireneusz C. Kamiński, sędzia ad hoc ETPC.
uwaga Jak każda procedura również procedura przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ma swoją specyfikę, różną od procedur krajowych i procedur przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top