Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa:

  1. zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  2. zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków;
  3. zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  4. zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  5. zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Pytania, z jakimi borykają się pracownicy JOPS, to m.in.:

  • w jaki sposób przedłużyć współpracę z rodziną zawodową?
  • kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej  PCPR czy GOPS?
  • czy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania rodziny zastępczej zawodowej na teren innego powiatu należy ten fakt zgłosić staroście, z którym została zawarta umowa?
W LEX Pomoc Społeczna znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Pomoc Społeczna?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top