Pakiet jest przeznaczony dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zakres tematyczny:

 • organizacja, funkcjonowanie i kontrola działalności leczniczej,
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • organizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • zarządzanie majątkiem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ-ów),
 • planowanie i organizacja systemu ratownictwa medycznego.

Pakiet Ochrona Zdrowia:

 • Ułatwia interpretację zasad finansowania, dotowania i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,
 • Ułatwia prowadzenie gospodarki finansowej podmiotów leczniczych,
 • Wspiera interpretację zasad finansowania, dotowania i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,
 • Pomaga określić przedmiot i zakres kontroli oraz nadzoru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) przez podmioty tworzące,
 • Wspiera procedurę konkursową na kierownika SP ZOZ-u oraz pomaga przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy z wyłonionym kandydatem,
 • Pomaga w przeprowadzaniu przekształceń publicznych podmiotów leczniczych,
 • Ułatwia zarządzanie mieniem publicznych podmiotów leczniczych.
W pakiecie Ochrona Zdrowia znajdują się również:
*Dostępność zależy od wersji pakietu.

Eksperci:

Agnieszka Sienko

Radca prawny, specjalista prawa ochrony zdrowia i prawa pracy. Jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Radoslaw Tymiński
dr hab. n. praw.

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, ekspert do spraw legislacji, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top