Pakiet jest przeznaczony dla pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

W wersji Premium istnieje możliwość wyboru Pakietu Kadry lub HR.

Zakres tematyczny:

 • prowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze,
 • zatrudnianie pracowników na podstawie wyboru/powołania,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji oraz spraw wynikających ze stosunku pracy, np.: ewidencji czasu pracy, rejestrowania i wyrejestrowywania w ZUS,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą urzędników.

Pakiet Kadry :

 • Wspomaga w prowadzeniu spraw kadrowo-ubezpieczeniowych,
 • Ułatwia dokonywanie rozliczeń czasu pracy i podróży służbowych,
 • Umożliwia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników samorządowych,
 • Pomaga zaplanować i przeprowadzić wszystkie etapy procesów kadrowych,
 • Zawiera przykładowe rozwiązania poszczególnych problemów kadrowych,
 • Ułatwia ustalenie i rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych oraz prawidłowe wystawienie świadectwa pracy,
 • Pomaga uniknąć naruszania przepisów prawa pracy, pomaga przejść przez kontrole PIP, ZUS,
 • Pomaga przygotować się do postępowań przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pakiet HR przeznaczony jest dla pracowników działów zajmujących się sprawami kadrowymi oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w urzędzie.

Pakiet obejmuje całą zawartość serwisu Kadry, a ponadto zagadnienia związanie z wiedzą z zakresu HR.

Zakres tematyczny:

 • system motywacji,
 • ocena pracownicza.

Pakiet HR:

 • Zawiera gotowe materiały szkoleniowe, dzięki którym dział HR może sam przeprowadzać szkolenia, tj.:
 • slajdy prezentacji,
 • scenariusze realizacji ćwiczeń dla grup,
 • materiały dla uczestników,
 • instruktaż dla prowadzącego,
 • harmonogramy szkoleń.
 • Obejmuje studia przypadku i wzory dokumentów, dzięki którym można wdrożyć nowe rozwiązania w swojej instytucji,
 • Zawiera procedury – np. procedurę zwolnień grupowych lub procedurę budowy wizerunku pracodawcy. Użytkownik krok po kroku może wprowadzić taką procedurę,
 • Uwzględnia narzędzia ułatwiające budżetowanie szkoleń i ocenę pracowników.
W pakiecie Kadry oraz HR znajdują się również:
*Dostępność usługi zależy od wersji pakietu.

Eksperci:

Anna Sokołowska
Doradca ds. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i BHP, Infolinia merytoryczna: Kadry, HR, BHP
Świadczy pomoc prawną i usługi doradcze w obszarze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prawnik, wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener, autor publikacji oraz prelegent na konferencjach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.
Małgorzata Skibińska
Doradca ds. prawa pracy i HR, Infolinia merytoryczna: Kadry, HR, BHP
Świadczy usługi doradcze w obszarze prawa pracy i HR. Opracowuje komentarze, opinie, regulaminy z zakresu prawa pracy oraz HR. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, współautorka książki „Delegowanie pracowników za granicę”.
Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top