Wykład przybliży w pierwszej kolejności zasady funkcjonowania systemu Krajowego Systemu e-Faktur ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na procesy fakturowe. Omówione zostaną źródła informacji w zakresie e-faktur oraz harmonogram jego wprowadzania. W prosty sposób zostaną przedstawione kwestie techniczne związane z raportowaniem oraz kwestie praktyczne z nich wynikające, a także podstawowe sekcje schemy xsd dla e-faktury. Wykład zakończy się sesją pytań i odpowiedzi.

Program:

  • Ogólne zasady funkcjonowania KSeF
  • Źródła informacji w zakresie KSeF
  • Aspekty merytoryczne w zakresie KSeF
  • Aspekty techniczne systemu KSeF
  • Kształt schemy xsd dla e-faktur
  • Pytania i odpowiedzi
Andrzej Palys
Doktor prawa, doradca podatkowy, a także praktyk projektów z obszaru technologii podatkowych.
Powrót do programu
Back To Top