Za nami kolejne pół roku zmagań księgowych oraz doradców podatkowych z trudną rzeczywistością pracy z podatkami. Można śmiało powiedzieć, że było to najtrudniejsze 6 miesięcy w historii polskiego systemu podatkowego, zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się rozliczaniem podatków, jak i dla samych podatników.

Nowe rozwiązania wprowadzane przez Polski Ład, od początku źle oceniane przez księgowych i doradców podatkowych, w praktyce okazały się nie tak „korzystne” dla wszystkich, jak zapowiadał rząd i już po zaledwie tygodniu obowiązywania zostały zmienione. W rezultacie i tak już niejasny system rozliczania wynagrodzeń stał się jeszcze bardziej skomplikowany, a wynagrodzenia trzeba było rozliczać podwójnie. Co więcej, sposób wprowadzenia tych zmian w drodze rozporządzenia spotkał się z krytyką wielu ekspertów, którzy kwestionowali legalność obowiązywania tych przepisów. Ministerstwo Finansów nie zgadzało się z tymi opiniami, ale wprowadziło przepisy rozporządzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ten sposób podwójne rozliczanie wynagrodzeń stało się faktem i już nie mogło być przez nikogo kwestionowane.

Jak odnaleźć się w zmianach i nowych przepisach? Gdzie znaleźć informacje dotyczące orzecznictwa i interpretacji podatkowych?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zmian prawa podatkowego „PODATKOWY ROLLERCOASTER, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych – III edycja”. Celem raportu jest omówienie skali zmian przepisów podatkowych oraz wykładni w I półroczu 2022 r., a także wskazanie ich wpływu na pracę księgowych i doradców podatkowych.

Wypełnij formularz, aby otrzymać raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać raport:

Zawartość raportu

W raporcie zmian prawa podatkowego znajdziesz m.in.:

  • analizę przepisów opublikowanych w Dziennikach Ustaw w I połowie 2022 r. w zakresie głównych ustaw podatkowych,
  • omówienie najważniejszych zmian przepisów w I połowie 2022 r. oraz komentarze ekspertów do tych zmian,
  • statystyki wydanych orzeczeń oraz interpretacji,
  • omówienie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz orzeczeń wydanych przez polskie sądy,
  • TOP 10 zagadnień podatkowych, z którymi zgłaszali się klienci infolinii podatkowej,
  • trendy kontroli podatkowych,
  • omówienie nadchodzących zmian przepisów.

Raport został przygotowany przez zespół ekspertów Wolters Kluwer Polska.

Fragment raportu

Jeżeli przyjmiemy założenie, iż tempo wprowadzanych zmian utrzyma się również w II połowie 2022 r., to szacowana liczba aktów wyniesie 288 dokumentów.

To niewiele mniej niż w latach poprzednich.

Oznaczałoby to, iż obecny rok ustępowałby pod względem opublikowanych aktów z zakresu podatków tylko rekordowej jak do tej pory liczbie aktów z roku 2018.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Komentarze ekspertów

Dane statystyczne zostały opatrzone komentarzami ekspertów, znanych i cenionych w branży księgowo-podatkowej.
Przedstawiamy wybrane fragmenty komentarzy.

adam-bartosiewicz_640x96a.jpg
Adam Bartosiewicz
Doradca podatkowy i radca prawny

Na przykładzie przepisów dotyczących poboru zaliczek od wynagrodzeń pracowników widać, jak w soczewce problemy, przed którymi ostrzegało ustawodawcę wiele środowisk: doradcy podatkowi, przedstawiciele biur rachunkowych, specjaliści z zakresu kadr i płac. System podatku dochodowego jest konstrukcją na tyle złożoną, że wszelkie poważniejsze zmiany w nim wymagają odpowiednio długiego czasu na sprawdzenie, jak zmiany będą (mogą) oddziaływać na całość tego systemu. Można zaś odnieść wrażenie, że twórcy obecnej „deformy” podatkowej zupełnie nie wzięli pod uwagę zaliczkowości podatku dochodowego, skupiając się tylko i wyłącznie na efekcie, czy też wyniku rocznym.

wojciech_morawski_640x960.jpg
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu

Interpretacje podatkowe są potrzebne, to oczywistość, nawet gdy narzekamy na niektóre praktyki KIS. Przyczyną jest nie tylko skomplikowany charakter przepisów prawa podatkowego, ale m.in. brak wzajemnego zaufania podatników do organów podatkowych. Podatnicy nie ufają już nawet interpretacjom podatkowym, na co administracja podatkowa sobie w pocie czoła zapracowała, masowo odmawiając posiadaczom interpretacji ochrony w sytuacji wystąpienia zupełnie nieistotnych dla meritum sporu rozbieżności między treścią wniosku o wydanie interpretacji a zaistniałym stanem faktycznym.

Peczyk_Tofel_Anna.zdjecie_640x960.jpg
Anna Pęczyk-Tofel
Partner w Crido

W I połowie 2022 r., podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, w zakresie działań kontrolnych podejmowanych przez organy podatkowe można było zaobserwować ich spadek ilościowy przy jednoczesnym wzroście kwoty dokonanych w ich ramach ustaleń podatkowych, tj. stwierdzonych zaległości. Poprawia się również skuteczność – wciąż spada liczba kontroli zakończonych brakiem stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Wojciech-Majkowski_640x960.jpg
Wojciech Majkowski
Radca prawny, doradca podatkowy, partner w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG

Pozostaje po raz kolejny żałować, że polskie prawo nie przewiduje jednoznacznej możliwości podważenia niesprawiedliwych decyzji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych zapadłych we wcześniejszych sprawach w sytuacji, gdy w analogicznym stanie faktycznym i prawnym pojawi się w końcu korzystna i wiążąca uchwała rozszerzonego składu NSA.

Lukasz-Postrzech_640x960.jpg
Łukasz Postrzech
Doradca podatkowy, ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer Polska

Rok Pański 2022 r. obfitował w hity. Nie tylko w postaci premiery nowego przedmiotu szkolnego o tej nazwie (Historia i Teraźniejszość – przyp. autora) ale także tych podatkowych. Niewątpliwie wszelką konkurencją pobiły zmiany w zakresie „manipulowania” zaliczkami w PIT zaczynając od niekonstytucyjnego „przedłużenia” terminu ich zapłaty, co w praktyce przełożyło się na obowiązek podwójnego ich liczenia, a skończywszy na uchyleniu tych przepisów i powrotu do stanu prawnego na dzień 1.01.2022 r. z modyfikacją polegająca na obniżeniu pierwszej stawki podatkowej i likwidacji tzw. ulgi na klasy średniej.

Tomasz-Smolarek_640x960.jpg
Tomasz Smolarek
Właściciel biura rachunkowego SMOLAREK, programista, ekspert TAX Alert

Okienka i przyciski w KSeF są piękne, ale to nie one tworzą jakość. KSeF jest dysfunkcyjny i niemożliwy do wdrożenia u większości przedsiębiorców. Jeśli podejście Ministerstwa Finansów się nie zmieni, to od 2024 r. możemy spodziewać się czarnych scenariuszy związanych z fakturowaniem w firmach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Back To Top