Prawo17 grudnia, 2018

Zmiany prawne w 2019 r. - Monika Sewastianowicz

Kolejna zmiana w ocenianiu pracy nauczycieli, nowe stawki wynagrodzeń oraz złagodzenie zakazu zatrudniania na umowach cywilnoprawnych – te przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia. A za kilka miesięcy duże zmiany czekają szkoły branżowe, które dostaną więcej pieniędzy na zawody potrzebne na rynku pracy.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/1

Wiele zmian zapisano w nowelizacji Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i 44 innych ustaw, których część weszła w życie z początkiem stycznia, a część zacznie obowiązywać od 1 września.
Po kilku miesiącach obowiązywania nowych zasad oceny pracy nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na złagodzenie przepisów regulujących tę materię i wycofało się z trzyletniego terminu obowiązkowej oceny pedagogów – oceniani będą raz na pięć lat.
Obecnie oceny nauczyciela trzeba dokonać:
− do 31.08.2023 r. w przypadku nauczyciela mianowanego, a jeżeli w tym okresie rozpocznie on staż na kolejny stopień awansu zawodowego, do końca tego stażu,
− do 30.06.2022 r. w przypadku nauczyciela dyplomowanego.
Nowych przepisów nie stosuje się, gdy postępowanie już przeprowadzono na podstawie przepisów obowiązujących od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
Należy przy tym podkreślić, że choć zmieniono przepisy dotyczące częstotliwości przeprowadzania oceny pracy nauczyciela, to jednak nie zmieni się okres, na który ci najlepiej oceniani będą dostawać dodatek za wyróżniającą pracę. Nadal wymagana jest ocena pracy uzyskana w ciągu trzech lat, a zatem nauczyciel dyplomowany, który chce otrzymywać dodatkowe pieniądze (od 1.09.2022 r. będzie to 500 zł miesięcznie), i tak musi być oceniany co trzy lata.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top