Prawo18 maja, 2020

Zarządzanie potrzebami - Tomasz Garstka

W zarządzaniu potrzebami członków społeczności szkolnej nie chodzi o „ręczne kierowanie” zgłaszanymi zachciankami, lecz rozpoznawanie najistotniejszych potrzeb i planowe ich zaspokajanie albo wspomaganie podmiotów w robieniu tego samodzielnie bądź też w radzeniu sobie z frustracją z powodu niezaspokojenia. Jak to zrobić?

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/5

Zarządzanie potrzebami nie polega na kontrolowaniu potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły. Ma służyć osiąganiu celów stawianych przed szkołą i możliwie harmonijnemu realizowaniu – istotnych w kontekście tych celów – interesów wszystkich grup społeczności szkolnej (zob. schemat). To niezwykle trudne wyzwanie dla dyrektora w sytuacji kryzysowej związanej z epidemią (kiedy piszę ten tekst, obowiązuje decyzja o zamknięciu szkół do 10 kwietnia), ponieważ nałożono na jego barki odpowiedzialność za realizację bardzo wielu zadań, z których wykonania może zostać rozliczony.
Zgodnie z wytycznymi resortu edukacji w marcu dyrektor został obciążony odpowiedzialnością za (www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow):
- sprawdzenie, czy szkoła ma kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów,
- przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego,
- analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas, z uwzględnieniem jego modyfikacji,
- uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności,
- przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania,
- opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci,
- opracowanie informacji dla rodziców o tym, jak zorganizować w domu warunki do nauki dzieciom, jak motywować i wspierać je do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top