Prawo24 września, 2018

Zarządzanie oparte na dowodach - Tomasz Garstka

Lekcja 1 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/10

Dyrektor kierujący jednostką organizacyjną, jaką jest szkoła, i zarządzający jej zasobami ludzkimi (zespołem pracowników) chce, by jego pracę cechowała wysoka efektywność. Najlepiej służy temu zarządzanie zgodne z modelem opierania się na dowodach – wynikach badań naukowych na temat rozumienia procesu zarządzania i metod mu służących. Omówiona w artykule idea tego modelu pozwoli na w trafniejszy wybór literatury oraz szkoleń, które mają służyć podwyższaniu jakości zarządzania i rozpoznawaniu popularnych mitów menedżerskich.
Model opierania się na dowodach (ang. evidence-based), czyli na wynikach rygorystycznych metodologicznie badań, ma swoje źródło w medycynie (stał się on standardem w tej dyscyplinie dopiero w latach 80. XX w.). Pozwala ustalić, czy dane narzędzie, sposób itp. rzeczywiście działa. Stosowany jest w badaniu efektywności terapii psychologicznych, metod nauczania, sposobów wpierania rozwoju w jakimś zakresie czy też zarządzania.
Warto, by dyrektor szkoły dbający o efektywność swojej pracy wybierał te metody i teorie, które zostały zweryfikowane w wiarygodnych badaniach naukowych. Doskonaląc się zawodowo (literatura, szkolenia), powinien zwracać uwagę, czy autorzy publikacji i/lub osoby prowadzące zajęcia bazują na wynikach rzetelnych badań.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top