Samorząd Terytorialny
Prawo28 maja, 2024

XXI Konkurs im. Prof. Michała Kuleszy na najlepszą książkę z zakresu samorządu terytorialnego

Skład Sądu Konkursowego XXI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą książkę z zakresu samorządu terytorialnegoWydawca i Kolegium Redakcyjne miesięcznika „Samorządu Terytorialnego” powołali Sąd Konkursowy w składzie:
prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (przewodniczący)
prof. dr hab. Marek Barański
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypiec.

 
W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do Konkursu następujące książki:

  • Adam Błaszko, Jednostki sektora samorządowego. Organizacja, rachunkowość i sprawozdawczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023
  • Dariusz Fuchs, Łukasz Żarnowiec, Ubezpieczenia gospodarcze w działalności samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023
  • Robert Gawłowski, Krzysztof Makowski, Michał Nowosielski, Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój. Organizacja. Działanie, CeDeWu, Warszawa 2023
  • Irena Lipowicz (red.), System Prawa Samorządu Terytorialnego, t. 1, Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania, t. 2, Ustrój samorządu terytorialnego, t. 3, Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022–2023
  • Rafał Matyja, Kinga Wojtas-Jarentowska, Metropolie w przestrzeni politycznej i administracyjnej Polski, Wydawnictwo Senackie, Warszawa 2023
  • Justyna Wasil, Przywództwo lokalne kobiet w Polsce. Studium gmin wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023
 

Regulamin Konkursu zobacz tutaj>>

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top