Prawo12 maja, 2021

Wyniki Konkursu dla studentów i doktorantów na glosę

Komunikat Jury dotyczący wyników konkursu organizowanego przez redakcję kwartalnika „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” przy współpracy z Kancelarią Allen & Overy na glosę dla studentów i doktorantów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa europejskiego.
Komisja konkursowa w składzie: dr Marek Grzybowski, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Anna Zawidzka, redaktor Anna Popławska, mec. Justyna Ostrowska oraz mec. Michał Gajdus dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła, co następuje:
Kategoria studenci
I miejsce – Kacper Sobolewski, student IV roku, UW, „Dopuszczalność uchylenia tajemnicy komunikacyjnej przez sąd cywilny. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 6.08.2020 r., III CZP 78/19”
Wyróżnienie – Karol Piwoński, student IV roku, UW, „Ograniczanie cierpienia zwierząt w procesie ich uboju a wolność religii. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.12.2020 r., C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België i in. przeciwko LI i in.”
Wyróżnienie – Sandra Słowik, studentka V roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 marca 2019 r., I CSK 104/18”
Wyróżnienie – Kamil Nowak, student IV roku, UKSW, „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8.11.2019 r., III CZP 36/19”
Kategoria doktoranci
Wyróżnienie – Jan Kluza, student studiów doktoranckich, UJ, „Glosa do uchwały Sąd Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. III CZP 36/19”

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top