Prawo19 października, 2020

Wychowanie w dobie pandemii

W trakcie trwającego stanu epidemii każdy nauczyciel musi przestrzegać profilaktycznych procedur bezpieczeństwa i dopilnować, by dzieci znały, rozumiały i trzymały się tych zaleceń. Sytuacja w szkołach jest dynamiczna, ale co najmniej w pewnym stopniu zależy od zbudowania poczucia wspólnoty na rzecz zdrowia wszystkich: nie tylko dzieci i dorosłych ze społeczności szkolnej, lecz również członków społeczności lokalnej. To wielkie zadanie dla nauczycieli, z których każdy staje się w tych warunkach wychowawcą.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/10

Każda nauczycielka i każdy nauczyciel są wychowawcami – mawiała Irena Dzierzgowska, nauczycielka, wicekuratorka oświaty, założycielka pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego w Warszawie, doradczyni w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2002 r. aż do śmierci redaktor naczelna „Dyrektora Szkoły”. Tymi słowami podkreślała, że każda sytuacja w szkole uczy czegoś uczniów o życiu (relacjach międzyludzkich, odpowiedzialności, aktywności zadaniowej), a od tego, jak postąpi nauczyciel, zależy, czy nauka ta będzie pożyteczna dla młodego człowieka i społeczności. Wychowawcza rola każdego nauczyciela jest szczególnie ważna w okresie zwiększonego zagrożenia spowodowanego epidemią koronawirusa, za którym idą określone procedury reżimu sanitarnego.
Kluczowe wydaje się wskazanie w tym miejscu trzech głównych zadań wychowawczych:
a) integracji w postawach uczniów perspektywy sprawczej (wiem jak…, potrafię…, mam wpływ…, pożyteczne dla mnie jest…) i wspólnotowej (dobre dla nas jest…, być solidarnym to…, fair jest…);
b) wyrobienia rozsądnie krytycznego podejścia do źródeł i danych w natłoku różnych informacji (także teorii spiskowych) dotyczących epidemii, wirusa i choroby COVID-19;
c) wyjaśniania fałszywości lub braku uzasadnienia twierdzeń, które są niekiedy używane przez młodzież jako argument jawnego sprzeciwu bądź biernego oporu przeciw zalecanym procedurom (np. częstemu myciu i dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu, noszeniu maseczek w sklepach, a w szkole w wyniku zarządzenia dyrektora).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top